Forskere: 5G Rollout Poses 'Credible' Threat To Wildlife

Wikipedia Commons
Del denne historien!
Miljøvernere etterlyser 5G-piloter som pålegger detaljerte studier av EMRs innflytelse på insekter og dyreliv. Foreløpig er det ingen 'forurensningsstandarder' for hvor mye stråling som er trygg for dyrelivet, langt mindre mennesker. ⁃ TN Editor

Elektromagnetisk stråling fra kraftledninger, wi-fi, telefonmaster og kringkastere-sendere utgjør en "troverdig" trussel mot dyrelivet, antyder en ny rapport, ettersom miljøvernere advarte at utrullingen av 5G kan føre til større skade.

En analyse av 97-studier fra det EU-finansierte vurderingsorganet EKLIPSE konkluderte med at stråling er en potensiell risiko for insekt- og fugleorientering og plantehelse.

Imidlertid veldedighet Buglife advarte om at til tross for gode bevis på skadene, var det lite forskning på gang for å vurdere virkningen, eller anvende forurensningsgrenser.

Velforeningen sa at "alvorlige miljøpåvirkninger ikke kunne utelukkes" og ba om at 5G-sendere plasseres vekk fra gatelys, som tiltrekker insekter eller områder der de kan skade dyrelivet.

Matt Shardlow, administrerende direktør i Buglife sa: "Vi bruker grenser for alle typer forurensning for å beskytte miljøets levedyktighet, men foreløpig, selv i Europa, har de sikre grensene for elektromagnetisk stråling ikke blitt bestemt, enn si brukt.

- Det er en pålitelig risiko for at 5G kan påvirke dyrelivet betydelig, og at plassering av sendere på LED-gatelamper, som tiltrekker nattlige insekter som møll, øker eksponeringen og dermed risikerer.

"Derfor ber vi alle 5G-piloter om å inkludere detaljerte studier av deres innflytelse og innvirkning på dyrelivet, og for at resultatene fra disse studiene skal bli offentliggjort."

Buglife ba om at 5G-sendere skulle flyttes bort fra gatelys der insekter trekkes

Fra mars har 237-forskere signert en appell til FN som ber dem om å ta risikoen som elektromagnetisk stråling gir på alvor.

Les hele historien her ...

Abonner!
Varsle om
gjest