Policy Society: Er teknokrati løsningen eller problemet?

Del denne historien!
Asia & Pacific Policy Society bemerker at det er en sterk fristelse i politiske miljøer å stole på Technocracy og at det er kommet for å bli. Forfatteren spør: "Kan vi navngi hver ny innovasjon som" smart "mens vi forventer at den skal løse inn utdatert politikktenkning?" ⁃ TN Editor

Anledningen til Politikkforum femårsdag er en mulighet til å reflektere over politikkutforming de siste fem årene og kose seg med en diskusjon om nåværende og forestående politikkriser - som det fremdeles er mye å vurdere.

Hvordan stater styrer endrer seg. Tidlig i etterkrigstiden la statsstyrt intervensjonistpolitikk grunnlaget for flere tiår med økonomisk vekst og strukturell transformasjon, særlig i mirakeløyeblikket etterkrigstidens vest og den nyere økningen av Asia.

Innenfor denne modellen viste det seg at regjeringens direkte involvering i finansiering av forskning og utvikling var en avgjørende katalysator for innovasjon, fra Amerikas teknologisektor - gjennom militære utgifter - til Sør-Koreas chaebol.

I begge tilfeller startet en målrettet versjon av statsdrevet sjokkterapi innovasjon, med private investeringer og entreprenørskap som jager de påfølgende markedsmulighetene. Dette satte i gang en utviklingsprosess som i stor grad kunne opprettholde seg på lang sikt uten like mye direkte inngrep.

Vanlige i moderne tid er mer indirekte politiske verktøy for å fremme innovasjon. Disse inkluderer utdanning og opplæring, markedsføring og plattformhotell - samfunnsteknikk er ett eksempel - og deltakende policyutforming som samler innsikt fra flere sektorer.

På grunn av det nye årtusenskiftets tredje tiår er det passende å vurdere om offentlige politiske modeller kan holde tritt med det som ser ut til å være en uhindret transformasjon i industrien, spesielt innovasjonsintensive sektorer som teknologi, bærekraft, og biomedisinske vitenskaper.

Når man vurderer dette spørsmålet, er pendeleffekten - ideen om at bevegelse i en politisk eller politisk retning til slutt 'vil svinge tilbake' i et dikotom system - en godt slitt, men relevant analogi.

Etterkrigstiden ble det opprettet regjeringsprogrammer og multilaterale institusjoner for å lette utviklingen. Imidlertid fikk tiår med slik innsats til slutt lokket til uling av protest fra markedsfundamentalister og småskjerpsregjeringer.

På 1980-tallet hadde regjeringer internalisert denne kritikken, og pendelen svingte seg bort fra statlig intervensjonisme. Da privatisering og offentlig sektorderivater av nyliberalisme dukket opp, institusjoner ettersom "spillereglene" ble et viktig styringsverktøy. De ga rekkverk der staten trakk seg og styrte privat sektor for å operere innenfor visse grenser for politisk aksept.

På slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet virket pendelen grunnet en sving tilbake, men i stedet slo den seg ned i sentrum, med hybridmodeller som offentlig-private partnerskap og samarbeidende styring som dominerte det politiske landskapet.

Kan vi bruke disse gamle modellene på de nye styringsmandatene? Det er sjelden en revolusjonerende idé angående økonomiske styringsmodeller lenger - grensene er etset på den ene siden av sentral planlegging og den andre av laissez-faire kapitalisme, med nesten alle punkter på pendelen blitt prøvd et sted.

Les hele historien her ...

Abonner!
Varsle om
gjest

0 Kommentar
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer