Politikkinnovasjon Magi og integrasjon som trengs for 2030 Agenda og SDG Mål Realisering

Et bredt syn på Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC) avdeling da det hadde sitt 2016-integrasjonssegment. FNs foto / Eskinder Debebe
Del denne historien!

TN Merknad: ECOSOC står for FNs økonomiske og sosiale råd, og har til oppgave å økonomisk integrering av bærekraftig utvikling når det gjelder implementering av 2030-målene. Problemet er at de ikke har noen veikart enda. Deres håp er for "politisk innovasjon" og deretter blanding av resultatene for å få det til å se "integrert" ut. Dette er lite mer enn blader og okse. 

Integrering på tvers av sektorer og fagdisipliner, og mellom aktører og institusjoner, er avgjørende for å drive frem og lykkes med å implementere FNs utviklingsagenda, understreket visepresidenten for FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) ved avslutningen av et tredagers segment å fremme integrering av de tre pilarene i bærekraftig utvikling.

"Med tanke på kompleksiteten i den nye [2030] Agenda [for bærekraftig utvikling], vil utfordringen med integrasjon ikke bli møtt uten innovative løsninger," sa Sven Jürgenson ved avslutningen av segmentet ved FNs hovedkvarter i New York.

Merket at dette var den første Integrasjonssegment av ECOSOC som skal avholdes siden vedtakelsen av 2030 Agendavisepresidenten sa at diskusjonene var veldig betimelige.

"Som vår generelle debatt fremhevet, ligger løsningen for utfordringene med vellykket integrering i å innpode eierskap på alle implementeringsnivåer. Alle interessenter må gjøres om til partnere for å oppnå bærekraftig utvikling, sa ECOSOCs visepresident.

Blant nøkkelmeldingene til integrasjonssegmentet er at hvert land står overfor spesielle utfordringer med å implementere 2030 Agenda, og alle land vil kreve kontekstualiserte politiske løsninger for å løse slike problemer, sa han.

"Bare gjennom politisk integrasjon og innovasjon kan land overvinne bærekraftig utviklingshinder på en sammenhengende måte og i tråd med nasjonale prioriteringer," sa Jürgenson.

Visepresidenten la også vekt på at innovasjon ikke alltid trenger å være basert på nye teknologier - det kan oppnås ved å bruke eksisterende teknologier på nye måter og lære av situasjoner der nye tilnærminger har fungert.

"Vi trenger et virkelig integrert politisk rammeverk, men bør også vurdere mulige avveininger. Investering i tiden som kreves for konsultasjon på tvers av sektorer og aktører kan føre til forsinkelse i politiske initiativer. Det som er sikkert, er at de langsiktige fordelene ved slike investeringer er umulige, ”sa han.

I tillegg bemerket han at en prosess med å bygge videre på tidligere suksesser og lære av feil er essensiell for integrering av politikken, og det er også behovet for å utstyre institusjoner, spesielt i offentlig sektor, med ferdighetene, verktøyene og systemene som trengs for å skape en integrert tilnærming. til politikkutforming.

"Det er viktig at riktig bruk av innovative teknologier og andre verktøy vurderes, spesielt gitt omfanget og omfanget av SDG-agendaen. Det bør være mer deling av innovasjon mellom landene, sa visepresidenten.

Langs disse linjene understrekte Wu Hongbo, under-generalsekretær for økonomiske og sosiale saker, at integrasjonssegmentet ga en mulighet til å samle forskjellige analytiske kompetanser, erfaringer og utfordringer i å integrere de tre pilarene i bærekraftig utvikling.

"Det er avgjørende for å undersøke sentrale politiske spørsmål - og det vil være mange nye og sammensatte spørsmål som krever kontinuerlig søk etter innovative løsninger," sa han.

FNs avdeling for økonomiske og sosiale saker (DESA) gjennomfører på sin side flere aktiviteter for å støtte SDG-implementering på en integrert måte, sa han.

Blant aktivitetene inkluderer å styrke og integrere den demonstrerte interne analysekapasiteten i områder som global økonomi, sosial utvikling, befolkning, offentlig administrasjon, så vel som data, statistikk, finansiering og kapasitetsbygging. DESA svarer også på medlemslandenes økte etterspørsel etter integrert støtte for å bygge nasjonale kapasiteter for SDG-implementering, i tillegg til å fremme deltakelse fra et bredt spekter av interessenter som jobber for løsninger for bærekraftig utvikling, sa han.

"FN strever hver dag for å støtte medlemslandene for å oppfylle de høye forventningene som er satt av 2030-agendaen," understreket Hongbo.

Hvert år innkaller ECOSOC et integrasjonssegment i tre dager i mai om rådets hovedtema. Utfallet er et sammendrag av ECOSOC-visepresidenten der de viktigste politiske anbefalingene kommer fra diskusjonene og gir veiledning for å integrere de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling.

Abonner!
Varsle om
gjest

1 Kommentar
eldste
Nyeste Mest stemte
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer