Patrick Wood trekker seg fra The Crimes Against Humanity Tour USA fra og med 1. juni 2022

Juni 4, 2022

Til den det måtte angå:

De siste ukene har Patrick Wood, Dr. Judy Mikovits og Dr. Reiner Fuellmich reist og talt på Crimes Against Humanity Tour USA.

Vær oppmerksom på at på grunn av uforsonlige interessekonflikter nylig oppdaget, har vi frivillig trukket oss fra turen fra 1. juni 2022.

Vi tre er fortsatt forpliktet til budskapet om forbrytelser mot menneskeheten, og vi vil fortsette å jobbe sammen for å få ut budskapet vårt til verden.

Selv om vi beklager den betydelige innsatsen som er lagt ned for å promotere CAH Tour USA, har det tjent til å sementere nye og mer solide relasjoner, og det har styrket vår vilje til å gå videre sammen.

De siste ukene har vi hatt mange medieintervjuer og videoopptak som nå sirkulerer på Internett. Denne informasjonen er god, nøyaktig og egnet for fortsatt deling.

Igjen, når vi ser på fremtiden, forventer vi å vises sammen på scenen så vel som på mediearrangementer og intervjuer.

signert,

Patrick Wood, Dr. Judy Mikovits, Dr. Reiner Fuellmich