NY-staten foreslår interneringssentre for borgere som er 'potensielt farlige for folkehelsen'

Wikimedia Commons / Nasjonalgarden
Del denne historien!
Denne lovforslaget fra 2021 i New York State har nettopp blitt arkivert og har ennå ikke gått, men det ser ut til å ha støtte. Hvis det blir lovfestet, vil det være første omgang med statsautoriserte interneringssentre for alle som anses å være "potensielt farlige for folkehelsen."

Dette betyr at staten med tvang kan fjerne deg fra samfunnet hvis den mener du er en risiko for folkehelsen. Det ville være en åpen invitasjon til fullverdig teknokratisk tyranni. ⁃ TN Editor

STATUS I NEW YORK
________________________________________________________________________

416

2021-2022 Vanlige økter

MONTERING

(PREFILERT)

Januar 6, 2021
___________

Introdusert av M. fra A. PERRY - les en gang og henvist til komiteen  på helse

EN LOV om endring av folkehelseloven, i forbindelse med fjerning av saker, kontakter og bærere av smittsomme sykdommer som er potensielt farlige for folkehelsen

FOLKET I STATEN NEW YORK, REPRESENTERT I SENAT OG ASSEMBLY, GJØR DET FØLGENDE:

§ 2120-A. FJERNELSE OG BESKYTTELSE AV SAKER, KONTAKTER OG BÆREFØRERE SOM ER ELLER KAN VÆRE FARE FOR OFFENTLIG HELSE; ANDRE BESTILLINGER. 1. BESTEMMELSENE I DENNE AVSNITTET SKAL UTNYTTES SOM DEN GJENGEREN ERKLÆRER EN HELSEHJELPSTILSTAND PÅ EN EPIDEMI AV ALLE KOMMUNIKASJONLIGE SJUKDOMER.

2. PÅ BESTEMMELSE MED TYDELIG OG OVERBEVISENDE BEGYNNELSE OM AT HELSE AV ANDRE ER ELLER KAN FORFARLES PÅ ET SAK, KONTAKT ELLER FREMMER, ELLER MISDUKTET SAK, KONTAKT ELLER Bærer av en smittsom sykdom som, i motsetning til gjengangeren KOMMISJONEN, KAN STILL EN OVERVAKKENDE OG BETYDELIG trussel mot den offentlige helsen som resulterer i alvorlig sykdom eller høy dødelighet, GOVERNOR ELLER HANS ELLER DELEGEE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL KOMMISJONEN ELLER HOVEDENE FOR LOKAL HELSE AVDELINGER, DET KAN ELLER LOVE AV SÅKEN PERSON ELLER AV EN GRUPPE SÅLKE PERSONER VED Å UTSTEDE EN ENKEL BESTILLING, IDENTIFISERE SÅKE PERSONER, ETT PÅ NAVN ELLER AV EN RIKLIG SPESIFIK BESKRIVELSE AV INDIVIDUENE ELLER GRUPPEN SOM BEHOLDTES. Slike personer ELLER GRUPPEN AV PERSONER SKAL BLI OPPBEVARET I MEDISINSK FASILITET ELLER ANDRE PASSENDE FASILITETER ELLER LOVLØSER TEGNET AV REGJENTEN ELLER HANS ELLER HERDELEGE OG I OVERENSSTEMMELSE MED UNDERDELING FIV AV DETTE AVSNITTET.

3. EN PERSON ELLER GRUPPE FJERNET ELLER FESTET AV BESTILLING AV REGJENTEN ELLER DENNE ELLER DEN DELEGEEN I GJENNOMFØRING AV UNDERDELING TO AV DETTE AVSNITTET SKAL VÆRE OPPBEVARET FOR SÅKEN PERIODE OG PÅ SÅ MANNER SOM AVDELINGEN KAN RETTE I HENHOLD TIL DETTE AVSNITTET.

4. Uansett hvilken inkonsekvent bestemmelse dette avsnittet gjelder:

A) EN BEKREFTET SAK ELLER EN TRANSPORTØR SOM BLIR FESTET I HENHOLD TIL INNDELING TO AV DETTE AVSNITTET, SKAL IKKE FORTSETTE Å BLI FESTET ETTER AVDELINGEN BESTEMMER AT DENNE PERSONEN IKKE ER LENGERE KONTAGIOUS.

(B) En mistenkt sak eller mistenkt transportør som blir holdt tilbake i underavdeling to av denne seksjonen, skal ikke fortsette å bli tilbakeholdt etter at avdelingen bestemmer, med øvelse av forfallende forsinkelse, som ikke er snakk om Slike sykdommer, eller hvis de blir smittet med eller utsatt for en slik sykdom, vil ikke lenger eller vil bli smittsom.

(C) En person som blir holdt tilbake i underavdeling to av dette avsnittet som en kontakt av en bekreftet sak eller en transportør, skal ikke fortsette å bli holdt tilbake etter at avdelingen bestemmer at personen ikke er berørt av sykdommen eller PRESENTERER EN POTENSIELL FARE FOR ANDRE HELSE.

(D) En person som blir holdt tilbake i underavdeling to av dette avsnittet som en kontakt av en mistenkt sak, skal ikke fortsette å bli holdt tilbake:

(I) ETTER AVDELINGEN BESTEMMER, MED ØVELSE AV FORFALDIG DILIGENS, AT DET MISTENTE SAKEN IKKE VAR SMITTET MED SÅKEN SJUKDOM, ELLER IKKE VAR KONTAGIOUS TIL KONTAKTET VAR UTSETTET FOR SÅ ENKELT; ELLER

(II) ETTER AVDELINGEN BESTEMMER AT KONTAKTEN IKKE LENGER LENGER EN POTENSIELL FARE FOR ANDERS HELSE.

5. EN PERSON SOM BLIR FESTET I HENHOLD TIL UNDERDELING TO AV DETTE AVSNITTET, SOM HENVISER TIL OMSTANDENE:

(A) HAR HENNE ELLER HENNE MEDISINSKE TILSTANDEN OG BEHOV BEVURDET OG RETTET PÅ EN REGELMESSIG GRUNN, OG

(B) BLI FESTET PÅ EN MANNER SOM ER I KOSTNAD MED ANKJENTE ISOLASJON- OG INFEKSJONSKONTROLLPRINSIPPER FOR Å MINIMERE SANNLIKHETEN FOR OVERFØRING AV INFEKSJON TIL SÅKEN PERSON OG TIL ANDRE.

6. NÅR EN PERSON ELLER GRUPPE SKAL BEHOLDES I GJENNOMFØRING AV UNDERDELING TO AV DETTE AVSNITTET I EN PERIODE IKKE OVERTRE TRE VIRKSOMHETSDAGER, SKAL DENNE PERSONEN ELLER MEDLEM AV DENNE GRUPPEN, PÅ FORESPØRSEL, GJELDES FOR EN MULIGHET Å HØRE. HVIS EN PERSON ELLER GRUPPE BEHOLDT I HENHOLD TIL UNDERDELING TO AV DETTE AVSNITTET MÅ BLI BEHOLDT UTEN TRE VIRKSOMHETSDAGER, SKAL DE GJØRES EN YTTERLIGERE KOMMISJONERS BESTILLING I GANG TIL UNDERDELINGENE TO OG ÅTTE AV DENNE DELEN.

7. NÅR EN PERSON ELLER GRUPPE SKAL BEHOLDES I GJENNOMFØRING AV UNDERDELING TO AV DETTE AVSNITTET FOR EN PERIODE OVERSETT TRE VIRKSOMHETSDAGER, OG DENNE PERSONEN ELLER MEDLEMMEN I DENNE GRUPPEN BETYR LØSNING, SKAL GJENNEREN ELLER HENNES ELLER HENNES DELE EN RETTSBESTILLING SOM GODKJENNER SÅDEN OPPTAK I TRE VIRKSOMHETSDAGER ETTER SÅDAN FORESPØRSEL VED SLUTTET AV DEN FØRSTE VIRKSOMHETSDAGEN SOM FØLGER SÅ LØRDAG, SØNDAG ELLER JURIDISK FERIE, SOM SØKNAD SKAL INNEHOLDE EN FORESPØRSEL OM EN HURTIG FORHOLD. ETTER EN SÅDANNE FORESPØRSEL OM UTSLIPP, SKAL FAKTIVITET IKKE FORTSETTE I MER TIL FEM FORRETNINGSDAGER I FRAVALG AV DOMSTOLBESTILLING som GODKJENNER FORHOLD. Uansett de ovennevnte bestemmelsene, skal ingen personer holdes i mer enn seksti dager uten en rettsordre som godkjenner slik tilbakeholdelse. REGJENTEN ELLER DENNE ELLER DEN DELEGEEN SØKER VIDERE RETTSANMELDELSE OM Slike tilbaketrekninger innen nitti dager etter den opprinnelige rettsordren som godkjenner tilbakeholdelse, og deretter innen nitti dager for hver etterfølgende rettsanmeldelse. I ALLE RETTER GJENNOMFØRER FOR Å HÅNDVIKLE EN BESTILLING AV REGJEREN ELLER HANS ELLER DELEGEE FOR FJERNELSE ELLER FAKTIVITET AV EN PERSON ELLER GRUPPE UTSTEDT I HENHOLD TIL DETTE UNDERDELINGEN ELLER FOR Å GJENNOMME DEN FORTSATTE FORHOLDET TIL EN PERSON ELLER GRUPPE, SKAL GJENGEREN ELLER DENNE ELLER DENNE DELEGEEN BEVISE DEN BESKRIVELSE KURSENS KONSEKVENSJONEN FOR KONSURSEN .

8. (A) KOPIERING AV ENHVER FORSIKTIGHETSBESTILLING TIL REGJENTEN ELLER HANS ELLER Hennes DELEGEE UTSTEDT I HENHOLD TIL UNDERDELING TO AV DETTE AVSNITTET, SKAL GJØRES TIL HVER DEN INNHOLDTE INDIVIDUEN; Imidlertid, hvis bestillingen gjelder en gruppe personer og det er upraktisk å gi individuelle kopier, kan det bli lagt ut på et overbevisende sted i tilbakeholdelsestiden. Enhver kommisjonærs tilbakeholdelsesbestilling som utstedes i henhold til underavdeling to av dette avsnittet, skal angis:

(I) FORMÅLET MED FASSETTINGEN OG DEN JURIDISKE MYNDIGHETEN SOM BESTILLINGEN UTSTEDES, INKLUDERT DE SÆRLIGE DELENE I DENNE ARTIKELEN ELLER ANDEN LOV ELLER FORORDNING

(II) en beskrivelse av omstendighetene og / eller oppførselen til den tilbakeholdte personen eller gruppen som utgjør grunnlaget for utstedelse av ordren;

(III) DE MINDRE BEGRENSNINGENDE ALTERNATIVENE SOM FORSØKTES OG MISLYKKES, og / ELLER DE MINDRE BEGRENSNINGENDE ALTERNATIVENE SOM ble vurdert og avvist, og årsakene til slike alternativ ble avvist;

(IV) EN MELDING RÅDENDE PERSONEN ELLER GRUPPEN SOM BEHOLDTES AT DE HAR RETT til å be om frigjøring fra tilbaketrekning, og inkludert instruksjoner for hvordan slik anmodning skal gjøres;

(V) EN VARSEL RÅDENDE PERSONEN ELLER GRUPPEN SOM BEHOLDES AT DE HAR RETT TIL Å VÆRE GJENGJORT AV JURIDISK RÅD, OG AT NÅR FORESPØRSEL OM SÅDAN PERSON ELLER GRUPPETILGANG TIL RÅDET, blir LETTET TIL DEN OMFATTENDE MULIGE I OMGANG OG

(VI) EN MERKNAD RÅDGJØRENDE PERSONEN ELLER GRUPPEN SOM BEHOLDTES AT DE KAN LEVERE ADRESSENE OG / ELLER TELEFONNUMMER AV VENNER OG / ELLER RELATIVER FOR MOTTAK MELDELSE AV PERSONENS FORHOLD, OG AT AVDELINGEN SKAL, PÅ DET DET OMFATTELIGE MULIGE, VARSLER TIL ET RIMELIG ANTALL SÅKE MENNESKER SOM PERSONEN BLIR BEHOLDT.

(B) I tillegg vil en ordre som utstedes i henhold til underavdelingene to og sju av dette avsnittet, som krever at en person eller en gruppe holder fast i en periode som overstiger tre forretningsdager, skal:

(I) RÅD PERSONEN ELLER GRUPPEN SOM BEHOLDES AT FORSIKTIGHETEN IKKE SKAL FORTSETTE I MER TIL FEM FORRETNINGSDAGER ETTER EN FORESPØRSEL OM UTSLIPP HAR GJORT I FRAVALG AV EN RETTSORDNING SOM GODKJENNER Slike tilbaketrekninger;

(II) RÅD PERSONEN ELLER GRUPPEN SOM BEHOLDTES AT, HVORDAN DE ELLER IKKE BER FREMGJENGELSE FRA FATTING, MÅ GOVERNOR ELLER HANS ELLER DEN DELEGEE FÅ EN RETTSORDEN FOR GODKJENNELSE AV FORHOLD INNEN SEKSIS DAGER FØLGENDE DEN FØLGENDE KOMMISSJONEN REVISJON AV DOMSTOLEN INNEN NITTIGE DAGER SOM DENNE DOMSTILBESTILLINGEN OG INNEN NITTIGE DAGER FOR HVER TILFØLGENDE RETTSANMELDELSE; OG (III) RÅDE PERSONEN ELLER GRUPPEN SOM BLI IHOLDET AT DE HAR RETT TIL Å ANMODE OM AT JURIDISK RÅD GJELDES, AT SÅDAN SOM FORESPØRSELSRÅD SKAL GJELDES OM OG I DET STØRRE MULIGE UNDER OMSTENDIGHETENE, OG AT HVIS RÅDET GJELDES SOM RETTES .

9. En person som er tilbakeholdt i medisinsk fasilitet, eller annen passende fasilitet eller premiss, skal ikke utføre seg selv eller en uordnet måte, og skal ikke forlate eller forsøke å etterlate en slik fasilitet eller forkert DENNE SEKSJONEN.

10. DER NØDVENDIGT OG MULIGT I FØLGENDE OMSTENNIGHETER, SKAL SPEERTOLKER OG PERSONER FAGLIGE I KOMMUNIKASJON MED VISJON OG HØRING UNDERHÅNDIGE INDIVIDUER GJELDES.

11. BESTEMMELSENE I DENNE SEKSJONEN GJELDER IKKE FOR UTSTEDELSE AV BESTILLINGER I HENHOLD TIL § 11.21 I NEW YORK CITY HEALTH CODE.

12. I TILLEGG TIL FJERNING ELLER FAKTIVITETSBESTILLINGER SOM OMHANDLET I UNDERDELING TO AV DETTE AVSNITTET, OG UTEN PÅVERKNING ELLER BEGRENSNING AV NOEN ANDRE MYNDIGHETER SOM KOMMISJONEN KAN ELLER ANVENDE HAVE, GOVERNOR ELLER HANS ELLER DELEGEE KAN, DET ER Hennes, OG SØK Håndheving av andre ordrer som han eller hun bestemmer er nødvendig eller passende for å forhindre spredning eller overføring av smittsomme sykdommer eller andre sykdommer som kan utgjøre en trussel mot den offentlige helsen INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BESTILLINGER SOM KREVER EN PERSON ELLER PERSONER SOM IKKE ER UTELUKTET I AVDELINGEN; Å GJESTE ISOLERT ELLER KARANTÄNT hjemme eller ved et lokalt valg av slike personer som er akseptabelt for avdelingen og under slike forhold og for en slik periode som vil forhindre overføring av den smittsomme sykdommen eller annen sykdom; FOR å KREVE TEST ELLER MEDISINSK UNDERSØKELSE AV PERSONER SOM KAN VÆRE UTSETT FOR ELLER INFISJERT AV EN SMITTIG SJUKDOM ELLER KAN HAR UTEN blitt utsatt for eller forurenset med farlige mengder av radioaktivt materiale eller giftig kjemisk; Å KREVE EN INDIVIDUELL SOM ER UTSETTET FOR ELLER INFISJERT AV EN KONTAGIASJONSSYKDOM FOR Å FULLFØRE EN PASSENG, FORSKRIFTET BEHANDLINGSLØP, FOREBYGGENDE MEDIKASJON ELLER VAKSINASJON, INKLUDERT RETTLIG OBSERVED ELLER FOR Å KREVE EN INDIVIDUELL SOM ER BETYDT MED FARLIGE BETALINGER AV RADIOAKTIVE MATERIALER ELLER GIFTIGE KJEMIKALIER SOM DEN SAGTE INDIVIDUELLE KAN FORELEGE EN FARE FOR ANDRE, FOR UNDERGO DEKONTAMINASJONSPROSEDYRER DEM DET NØDVENDIG. DENNE PERSONEN ELLER PERSONENE SKAL, PÅ FORESPØRSEL, GIVES TILGJENGELIGE MULIGHETER FOR Å HØRES, MEN BESTEMMELSENE OM UNDERDELINGER TO GJENNOM ELVEN AV DETTE SEKSJONEN SKAL IKKE ANVENDES

13. BESTEMMELSENE I DETTE AVSNITTET SKAL IKKE BLI LAGT TIL Å TILLATE ELLER KREVE FORMULERbar ADMINISTRASJON AV NOEN MEDIKASJON UTEN FORRETT DOMSTOL.

§ 2. Denne loven trer i kraft den trettiende dagen etter at den skal ha blitt en lov. Med virkning fra øyeblikket er det tillatt å tilsette, endre og / eller oppheve enhver regel eller forskrift som er nødvendig for å gjennomføre denne loven på dens ikrafttredelsesdato, eller fullføre den på eller før denne datoen.

Les originalregningen her ...

Om redaktøren

Patrick Wood
Patrick Wood er en ledende og kritisk ekspert på bærekraftig utvikling, grønn økonomi, Agenda 21, 2030 Agenda og historisk teknokrati. Han er forfatteren av Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) og medforfatter av Trilaterals Over Washington, bind I og II (1978-1980) med avdøde Antony C. Sutton.
Abonner!
Varsle om
gjest

14 Kommentar
eldste
Nyeste Mest stemte
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer
laura ann

Cuomo og andre guvernører andre steder er pro-marxistiske / Agenda 2030 og andre stater ytterst til venstre vil følge hvis NY passerer dette. De yngre / middelaldrende mennene må vokse rygg og komme seg ut og motstå alle brudd på folks sivile rettigheter / bevegelsesrett / reise i hele landet. Flyselskaper, tog har sine egne reiseregler. Barer, restauranter og treningssentre har rett til å drive virksomhet og tjene penger.

Arnie

Vi våkner alle sammen. De har gått for langt.

PatriotPene

Dette irriterer meg helt uten ende. Ingen har rett til å si at noen er en helserisiko for samfunnet, bortsett fra en lisensiert lege. Og hvis personen er helserisiko, bør de være på et sykehus for Kristi skyld. Det er ingen ”guvernør” som er kvalifisert til å ta den beslutningen. Disse menneskene tror de kan utgjøre hvilken som helst lov de ønsker, og folk kommer til å adlyde den. Å ... jeg glemte…. maskene, ... folket adlyder det. For en gråtende skam dette er. Dette er ikke bare tull, det er INGEN sans.

Elle

Jeg kunne ikke lese noe mer av dette avskyelige FASCIST-dokumentet. Det er en oppfordring til å fange offentligheten av en eller annen grunn, inkludert uønsket 'oppførsel' uten å bruke, ingen rettigheter, ingen friheter i det hele tatt under språket. NY er offisiell grøft av lov om rettigheter for innbyggerne. De har til og med et smutthull for å gi råd hvis du ikke har råd til det, dvs. borgere i USA og innbyggere i NY HAR offisielt INGEN RETTIGHETER UNDER GRUNDLAGET for å få råd, med mindre staten bestemmer at de kan / vil gi en. Dette dokumentet er helt grunnlovsstridig på alle mulige måter.... Les mer "

Vickie Zaccardo

Samme her. Det gjør meg vond

Vickie Zaccardo

Jeg kan knapt lese den. Det avsky meg. Cuomo avsky meg. De fleste av myndighetene (hvis du kan ringe dem. Det) forkaster meg. Enhver som er enig i dette, avsky meg.

S Abraham

Folk bør forstå at de ikke kan holde Gud utenfor livet, og deretter forvente noen beskyttelse fra Gud. Kristne bør ha virkelig tro på Jesu Kristi evangelium og leve deretter. Når kristne tror på læresetninger som evig sikkerhet, lever urettferdige liv og vrir skriftene for å støtte de verdslige agendaene, kan de ikke forvente noen beskyttelse mot det onde. Når folk aksepterer evangeliet og ber til Gud om hjelp, vil det være hjelp. Når verdens kristne omvender seg og ber, kan det være hjelp fra Gud.

Bea P.

denne onde mannen må fjernes fra embetet og alle hans venner også De er en trussel for helsen vår !!!!
Ja vi må må må stå opp for våre umistelige rettigheter gitt av vår Skaper og kvitte samfunnet for slikt og ondt!

Bea P.

cuomo ER DEN SOM ER FARLIG FOR SAMFUNNET !!!!