Nordangård: FNs digitale verdenshjerne søker å spore alt og alle

Melinda Gates og Jack Ma presenterer rapporten «The age of digital interdependence» for FNs generalsekretær António Guterres
Del denne historien!
Som TN har advart i 12 år nå at FN prøver å få total kontroll over Internett, og prøver å omforme det til en digital hjerne som kan kontrollere alt og hver eneste ting på jorden. Målet er total sosial kontroll og atferdsendring for å passe bærekraftig utvikling, aka Technocracy. ⁃ TN-redaktør

Den syvende forpliktelsen i Our Common Agenda handler om å forbedre digitalt samarbeid gjennom opprettelsen av en "Global Digital Compact".[1] Dette betyr at alle mennesker skal være koblet til Internett, at ansvarskriterier for diskriminering og villedende innhold bør utvikles, at kunstig intelligens bør reguleres, og etableringen av «Digital Commons» som et globalt fellesgode. Det hele er imidlertid mer omfattende enn som så. I forlengelsen utgjør dette konstruksjonen av en digital verdenshjerne beregnet på å regulere og kontrollere alt menneskeliv for å holde det innenfor planetens grenser.

Engasjementet er et av de mer sentrale og handler om å skape konsensus om behovet for total digitalisering. Dette bygger på anbefalingene i rapporten Tiden for digital innbyrdes avhengighet (2019) ved FNs høynivåpanel for digitalt samarbeid ledet av Melinda Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) og Jack Ma fra Ali Baba-gruppen og i samarbeid med aktører som f.eks World Economic Forum og deres Senter for den fjerde industrielle revolusjon.[2]

På «Toppmøtet for fremtiden» i 2023 forventes FN, sammen med sivilsamfunnet og privat sektor, å bli enige om felles prinsipper for en «åpen, fri og sikker digital fremtid for alle».

Dette inkluderer å fremme et "pålitelig Internett" med ansvarlighetskriterier for diskriminering og villedende innhold, samt å regulere kunstig intelligens for å være i samsvar med "våre felles globale verdier". Men hva dette betyr i praksis er at "verdiene" må samsvare med den troen som holdes hellig av FN og WEF (se Sannhetsdepartementet).

Generalsekretær António Guterres skriver i Vår felles agenda at en av risikoene ved den fjerde industrielle revolusjonen er "bruken av digital overvåking og manipulasjon for å påvirke atferd og kontrollere populasjoner."

Denne svært legitime bekymringen handler imidlertid mer om at FN ikke ønsker at denne teknologien skal falle i hendene på styrker som de selv eller deres partnere ikke kontrollerer. Dette er fordi hele ideen bak "Global Digital Compact" er å kunne kontrollere verdens befolkning og justere verdiene for å være i tråd med FNs og WEFs tolkninger av de 17 Global Goals of Agenda 2030.

Et konkret eksempel er initiativet Koalisjon for digital miljøbærekraft (CODES), som ble dannet etter lanseringen av FN Veikart for digitalt samarbeid i mars 2021 med mål om å fremme «digital bærekraft».[3] Koalisjonen samler i dag rundt 1,000 interessenter fra over 100 land.[4]

Med Global Footprint Networks-kalkulatoren kan du beregne ditt "globale fotavtrykk" ved å klikke på bildet

Grunnleggerne av CODES er UNEPUNDPInternasjonalt vitenskapsrådDet tyske miljøbyråetKenyanske miljødepartementetBærekraft i den digitale tidsalder og Fremtidig jord. Sistnevnte organisasjon har en nøkkelrolle i agendaen og er en del av Global Commons Alliance initiativ, som jeg kommer tilbake til i den siste delen av denne serien – Vær forberedt.

CODES arbeider for å implementere kollektive systemendringer og fjerne eventuelle hindringer som står i veien for den totale digitaliseringen som de mener er nødvendig for å implementere bærekraftsmålene (70 % av målene kan nås gjennom bruk av digitale løsninger ifølge en studie som CODES refererer til).

Under miljøkonferansen Stockholm +50 i juni 2022 presenterte CODES sin handlingsplan som tar sikte på å informere om prioriteringene som er inkludert i Global Digital Compact. Rapporten beskriver tre systemskifter, atten strategiske prioriteringer og ni «global impact»-initiativer som vil gi opphav til den «ønskede» endringen.[5]

Disse systemskiftene er:

  1. Aktiver justering – Juster verdier Visjoner Mål
  2. Redusere negative konsekvenser – Bærekraftig digitalisering
  3. Akselerer innovasjon – Digitalisering for bærekraft

For å nå målene foreslås det å opprette en «World Commission on Sustainability in the Digital Age» med mål om å drive forskning og tilby vitenskapelig orientert informasjon om hvordan bærekraft bør oppnås i den digitale tidsalder. Deres konklusjoner vil på sin side danne grunnlaget for en global plattform (Clearing House for Digital Sustainability Standards) som utvikler digitale og finansielle bærekraftsstandarder. Denne kunnskapen skal så formidles gjennom desentraliserte utdanningsprogrammer.

For å håndtere negative miljømessige og sosiale effekter fra energibruk, klimagasser, materialbruk, forbruk, digitale skillelinjer, brudd og «feilinformasjon» foreslås det blant annet at plattformer for rapportering og sammenligning av selskaper klimagassutslipp og at det innføres digitale produktpass med mål om å kunne følge et produkt hele livssyklusen. Sistnevnte er en del av sirkulærøkonomien og vil etter hvert også bli brukt på oss mennesker. Det er et nytt økosystem under utvikling hvor alt skal kobles sammen for å måle grad av bærekraft. En World Brain som analyserer og holder styr på alt og alle.

Blant eksemplene på hvordan problemer med feilinformasjon skal håndteres, Facebooks "Climate Science Center" er uthevet. Klimaspørsmålet er hjørnesteinen på agendaen. Fra og med Parisavtalen 2015 anses vitenskapen for å være oppgjort og ingen mer debatt eller nyansering på dette feltet skal tolereres.

Spredningen av feilinformasjon om planetariske bærekraftstemaer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold eller forurensning kan undergrave kollektiv handling og tillit til institusjoner, samt forsterke polarisering og mistillit mellom splittede grupper.[6]

I stedet må «feilinformasjon» på nettet korrigeres og besøkende i stedet gis FNs «verifiserte» klimainformasjon.

Det tredje området gjelder utvikling av digitale innovasjoner som fremmer miljømessig og sosial bærekraft. Dette inkluderer "digitale tvillinger" og konstruksjonen av en digital kopi av jorden som skal brukes til å overvåke og forutsi samspillet mellom naturfenomener og menneskelige aktiviteter. En slags digital krystallkule.

Digitale tvillinger kombinert med AI har evnen til å utføre automatisert overvåking av risikoer og trusler mot sentrale beskyttede områder (enten natur- eller kulturområder under globale beskyttelsesrammer), økosystemtjenester eller truede arter.[7]

EU-prosjektet Destinasjon jorden, som er knyttet til EUs grønne avtale og digitale strategi, har som mål å utvikle en fullstendig digital kopi av jorden innen 2030.[8]

DestinE vil frigjøre potensialet til digital modellering av jordsystemet. Den vil i første omgang fokusere på effektene av klimaendringer, vann og marine miljøer, polare områder, kryosfære, biologisk mangfold eller ekstreme værhendelser, sammen med mulige tilpasnings- og avbøtningsstrategier.

Dette ligner veldig på de geokybernetiske visjonene som pavelig rådgiver og tidligere leder av Potsdam Institute of Climate Research (PIK), Hans Joachim Schellnhuber foreslått på slutten av 1990-tallet.[9]

Det er i dag 267 initiativ knyttet til KODER som jobber med implementering.

Et av initiativene som inngår i KODES er De grønne digitale finansalliansene og Finansiering av tiltak for naturmangfold (F4B) prosjekt Hver handling teller koalisjon.

Digitale verktøy kan gi forbrukere mulighet til å ta og kreve bærekraftige forbruksvalg og motta tilbakemeldinger om deres atferd.[10]

På nettstedet skriver de at to tredjedeler av karbondioksidutslippene er knyttet til menneskelig forbruk og at de vil «kreativt utnytte teknologi og partnerskap for å øke grønn bevissthet og grønne handlinger blant 1 milliard grønne digitale mestere over hele verden innen år 2025». Innbyggerne, som ifølge The Green Digital Finance Alliance ønsker umiddelbar endring, bør oppmuntres til å ta klimasmarte valg gjennom et ratingsystem. Hvert kjøp registreres og vurderes etter klimagevinsten.[11] På denne måten vil de nødvendige atferdsendringene oppnås.

Et eksempel er svensk Dokonomi:

…leverandører av finansielle tjenester som GDFA-medlem Mastercard i samarbeid med det svenske fintech finansteknologiselskapet Dokonomi gjør det mulig for brukerne å kjøpe produkter med lavt COXNUMX-utslipp ved å gi kundene en personlig karbonfotavtrykksporing og innsikt for å hjelpe med å informere om utgiftsbeslutninger.[12]

Green Digital Finance Alliances grunnleggere er UNEP og ANT gruppe som utviklet det kinesiske sosiale kredittsystemet. Sistnevnte er representert i hovedstyret ved Jason Pau, formann for Jack Ma Foundation, mens ANT Group CEO Erik Jing sitter i advisory board.[13] I tillegg til å være styremedlem i WEFs Young Global Leaders, er Jing også en del av FNs Task Force for Digital Financing of the Sustainable Development Goals.[14] (Se artiklene mine Digital identifikasjon og World Economic Forums "Young Global Leaders".)

Initiativet Finans for biologisk mangfold er igjen grunnlagt og finansiert av den sveitsiske MAVA Foundation under ledelse av farmasøytisk gigant Roches nestleder André Hoffman, styremedlem i World Economic Forum og medlem av deres Senter for den fjerde industrielle revolusjon.[15] Som seniorrådgiver for den britiske elitetanketanken Royal Institute of International Affairs er han så nær global makt som det kan bli.[17] Som vanlig er WEFs ånd og løsninger tett sammenvevd med FNs agenda.

Milliardæren Hoffman, som økte familieformuen med 38 milliarder dollar under pandemien, beskriver seg selv som miljøforkjemper og var i årene 2007-2017 WWFs nestleder. Han er også medlem av Club of Rome, styremedlem i Global Footprint Network (som beregner når "Earth Overshoot Day" finner sted) og mottok årets "David Rockefeller Bridging Leadership Award" fra Davids datter Peggy Dulany for hans lederskap innen bærekraftig virksomhet og klimaendringer[16] I takketalen, der han snakker om behovet for et nytt ansvarlighetssystem, avslutter han med en historie som avslører et gammelt elitært syn på menneskeheten:

Planeten Jorden drar på ferie, planeten Jorden har fått nok, planeten Jorden reiser ut i kosmos. Den krysser en annen planet. Den andre planeten sier: 'Hei, hvordan har du det?' Og planeten Jorden svarer: 'Jeg har et dårlig tilfelle av Homo Sapiens.' (André Hoffman)

Med Global Footprint Networks-kalkulatoren kan du beregne ditt "globale fotavtrykk" ved å klikke på bildet

Initiativet Finans for biologisk mangfold inkluderer også organisasjonen Bankers uten grenser, hvis navn på en nesten komisk måte beskriver hva dette dreier seg om. Finansielle parasitter og rovdyr som ikke respekterer grenser og som bruker vanlige menneskers bekymring for miljø og helse og en fingert omtanke for menneskerettigheter, kvinner og minoritetsgrupper som løftestang for å påtvinge deres teknokratiske diktatur.[18]

Vi kan også være helt sikre på at bankfolk og milliardærer ikke vil bli inkludert i noe sosialt kredittsystem der deres eget klimaavtrykk analyseres og straffes for å overskride planetens grenser. Det ville selvfølgelig være ødeleggende for deres privilegerte livsstil hvis de skulle bli holdt ansvarlige for sine egne handlinger. I stedet gir de hverandre priser for deres "humanitære bragder" og "miljøinnsats" mens de spiller og fungerer som guder for å holde den forurensende mobben i sjakk. I denne sammenhengen passer et gammelt bibelsitat:

Vokt dere for falske profeter som kommer til dere i sauene. klær, men innvendig er de glupende ulver.

Kilder

[1] FN, Global Digital Compact, www.un.org/techenvoy/global-digital-compact

[2] FN (2020), høynivåpanel for digitalt samarbeid, www.un.org/en/sg-digital-cooperation-panel

[3] Coalition for Digital Environmental Sustainability (KODES). (2022). Handlingsplan for en bærekraftig planet i den digitale tidsalder. doi.org/10.5281/zenodo.6573509

[4] UNEP (2022). Global Digital Coalition presenterer plan for en grønn digital revolusjon, pressemelding 2. juni 2022, www.unep.org/news-and-stories/press-release/global-digital-coalition-presents-plan-green-digital-revolution

[5] KODER (2022)

[6] KODER (2022). Handlingsplan for en bærekraftig planet i den digitale tidsalder, s. 22

[7] Ibid, side 25

[8] EU-kommisjonen, Shaping Europe's digital future, Destination Earth, digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/destination-earth

[9] Schellnhuber, HJ., Kropp, J. "Geocybernetics: Controlling a Complex Dynamical System Under Uncertainty". naturvitenskap 85, 411–425 (1998). doi.org/10.1007/s001140050525

[10] KODER, Handlingsplan for en bærekraftig planet i den digitale tidsalderen, side 26

[11] The Green Digital Finance Alliance, Every Action Counts: Coalition to Empower 1 Billion Green Digital Champions, https://greendigitalfinancealliance.org/initiatives-publications/eac-coalition

[12] Coalition for Digital Environmental Sustainability (KODES). (2022). Handlingsplan for en bærekraftig planet i den digitale tidsalder: Supplement 1. Akselerere bærekraft gjennom digital transformasjon – bruksområder og innovasjoner

[13] The Green Digital Finance, greendigitalfinancealliance.org

[14] FNs generalsekretærs Task Force on Digital Financing of the Sustainable Development Goals, Task Force Members, digitalfinancingtaskforce.org/task-force-members

[15] MAVA Foundation, Board, mava-foundation.org/board

[16] Chatham House, Om oss, André Hoffman, www.chathamhouse.org/about-us/our-people/andre-hoffmann

[16] Synergos (2022), David Rockefeller Bridging Leadership Award, experience.synergos.org/global-gathering-2022/bridging-leadership-award

[17] F4B Initiative, Partners, www.f4b-initiative.net/partners

Les hele historien her ...

Om redaktøren

Patrick Wood
Patrick Wood er en ledende og kritisk ekspert på bærekraftig utvikling, grønn økonomi, Agenda 21, 2030 Agenda og historisk teknokrati. Han er forfatteren av Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) og medforfatter av Trilaterals Over Washington, bind I og II (1978-1980) med avdøde Antony C. Sutton.
Abonner!
Varsle om
gjest

11 Kommentar
eldste
Nyeste Mest stemte
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer
Elle

"... inkluderer å fremme et "pålitelig Internett" med ansvarlighetskriterier for diskriminering og villedende innhold, samt å regulere kunstig intelligens for å være i samsvar med "våre felles globale verdier". Men hva dette betyr i praksis er at "verdiene" må korrelere med den troen som holdes hellig av FN og WEF. "Dette betyr at alle mennesker bør være koblet til Internett, at ansvarskriterier for diskriminering og villedende innhold bør utvikles, at kunstig intelligens bør reguleres, og etableringen av "Digital Commons" som et globalt fellesgode. Oversettelse – bla, bla, bla, bla kinesisk sosialt kredittsystem – bla, bla, bla, kinesisk... Les mer "

[…] Les mer: Nordangård: FNs digitale verdenshjerne søker å spore alt og alle […]

[…] Provenant de Technocracy News & Trends […]

[…] Nordangård: FNs digitale verdenshjerne søker å spore alt og alle […]

stalked562

Hvorfor høres all elite/avskum ut som nazister?

[…] Nordangård: FNs digitale verdenshjerne søker å spore alt og alle […]

[…] FNs digitale verdenshjerne søker å spore alt og alle https://www.technocracy.news/nordangard-uns-digital-world-brain-seeks-to-track-everything-and-everyo... […]

[…] FNs digitale verdenshjerne søker å spore alt og alle https://www.technocracy.news/nordangard-uns-digital-world-brain-seeks-to-track-everything-and-everyo... […]

Tommy Jensen

Motbydelig. En funksjonshemmet i rullestol som milliardærene …………………………LOL.
Den er så primitiv at den nesten er morsom.

[…] Den syvende forpliktelsen i Our Common Agenda handler om å forbedre digitalt samarbeid gjennom opprettelsen av en "Global Digital Compact". I forlengelsen utgjør dette konstruksjonen av en digital verdenshjerne beregnet på å regulere og kontrollere alt menneskeliv for å holde det innenfor planetens grenser. Engasjementet er et av de mer sentrale og handler om å skape konsensus om behovet for total digitalisering. Dette bygger på anbefalingene gitt i rapporten The Age of Digital Interdependence (2019) av FNs høynivåpanel for digitalt samarbeid ledet av Melinda Gates (Bill & Melinda Gates)... Les mer "

Gumnut123

HVORDAN kan folk STOPPE denne perverterte råtten i verden? Vi forsker og leser heldigvis dine aldri sviktende e-poster av høy kvalitet, sender informasjon til andre mennesker, men fortsatt behandler disse psykopatene mennesker med forakt, er fullstendig forpliktet til å implementere minoritetssynspunktene deres, og REGLER med at folk tar den underdanige veien NEI vold, og le og hån den menneskelige befolkningen – FLERTALET mens de gjør det Samler inn sine millioner, milliarder og NO gjenta INGEN LOV Domstoler som dømmer dem til fengsel eller OFFENTLIG henging. IKKE BETAL SKATT er en måte også, men ikke diskutert i det åpne forumet. Å VÆRE høflig er... Les mer "