Moderne globalisering: ingenting mindre enn historiens største landfangst

Del denne historien!
Siden 1970-tallet har jeg sagt at den "nye internasjonale økonomiske orden" var intet mindre enn et massivt ressursgrep for å suge alt inn i hendene på en smal gruppe oligarker. Dette ble senere avslørt som "bærekraftig utvikling", aka Technocracy. Hvordan kunne WEF ellers si: "Du vil ikke eie noe og være lykkelig"? Vel, noen må eie alt!

Dette har vært synlig i flere tiår. Teknokrati var et "ressursbasert" økonomisk system der alt styres til det "allmenne beste" av forskere og ingeniører. FNs økonomiske modell for bærekraftig utvikling er basert på teknokrati og fremmer forvaltningen av alle ressurser på jorden, selvfølgelig ved "vitenskap". ⁃ TN-redaktør

Utgivelsen av den nyeste rapporterer av FNs mellomstatlige panel for klimaendringer (IPCC) ble møtt med omfattende internasjonal alarm. De skrev BBC at dette var "kode rød for menneskeheten" og New York Times advarte: "En varmere fremtid er sikker." EN Guardian overskrift uttalte at store endringer i klimaet var "uunngåelige" og "irreversible", mens både BBC og Guardian tilsynelatende feiret en undersøkelse som viste at 4 av 10 unge nå har nesten ukontrollerbar angst for klimaet.

I følge undersøkelsen er nesten halvparten av 16-25-åringer rundt om i verden nølende med å få barn som følge av det de mener er en klimakrise og føler at myndighetene gjør for lite for å forhindre det.

Inn kommer bankfolkene med hjelp fra FN og verdens regjeringer for endelig å redde dagen. Det første trinnet er: Finn en måte å kjøpe, eie og tjene penger på landet vi trenger å bevare.

I oktober meldte journalist Whitney Webb rapportert på en av planene lansert av en ny gruppe kalt 'Intrinsic Exchange Group' (IEG) som lover å redde oss fra denne katastrofen en gang for alle. Ifølge IEG, med hjelp fra multinasjonale selskaper, milliardærer og andre investorer, vil FN og IEG redde planeten fra sikker utryddelse.

Tross alt, FN innrømmet en gang at 'verdens virksomheter nå er FNs virksomhet.

Fra rapporterer:

I september, New York Stock Exchange (NYSE) annonsert den hadde utviklet en ny aktivaklasse og lister opp kjøretøy som tar sikte på å "bevare og gjenopprette naturverdiene som til slutt ligger til grunn for muligheten for at det kan være liv på jorden." Kjøretøyet, kjent som et naturmiddelselskap, eller NAC, vil muliggjøre dannelsen av spesialiserte firmaer "som eier rettighetene til økosystemtjenestene produsert på et bestemt stykke land, for eksempel karbonbinding eller rent vann." De naturlige eiendelene som disse NAC-ene kommersifiserer vil senere bli vedlikeholdt, forvaltet og dyrket av dem.

I USA startet nylig Summit Carbon Solutions jobbe med skaffe land i Nord-Iowa for sin foreslåtte Midwest Carbon Express-rørledning.

Summit Carbon Solutions, en avlegger av Summit Agriculture Group, står bak Midwest Carbon Express-prosjektet på 4.5 milliarder dollar. Det vil være det største karbonfangstprosjektet i verden med mål om å sende 12 millioner tonn CO2 årlig til det vestlige Nord-Dakota, hvor det kan lagres under jorden.

Grunneiere uttrykte bekymring angående Summit Carbons bruk av eminent domene, som lar selskapet bygge rørledningen på land uten samtykke fra grunneieren.

Eminent domene er når et statlig organ kan erverve privat eiendom til offentlig bruk, med kompensasjon til berørte grunneiere.

Mens lyssky avtaler som disse har skjedd i USA i flere tiår, kommer ikke disse nye selskapene – som snart skal handles på aksjemarkedscasinoet – i stor grad være fokusert på land som er plyndret i USA.

Angivelig vil NAC-er bruke midlene fra disse nylig innhentede og inntjente naturmidlene for å bidra til å bekjempe klimaendringer ved å "bevare" regnskogene, fjellene og innsjøene for det meste i utlandet. De lover også å endre "konvensjonell landbruksproduksjonspraksis" til gårder for å gjøre dem mer effektive og bærekraftige. Men skaperne av NAC-er innrømmer at det endelige målet er å hente ut billioner i profitt fra naturlige prosesser som fotosyntese, bruke iboende verdier på naturlige prosesser og deretter tjene penger på det.

"Vårt håp er at det å eie et naturaktivaselskap kommer til å være en måte som et stadig bredere spekter av investorer har muligheten til å investere i noe som er verdifullt i seg selv, men som frem til dette punktet virkelig ble ekskludert fra finansmarkedene," sa NYSE COO Michael Blaugrund ved lanseringen av NAC-ideen.

På nettsiden deres opplyser Intrinsic Exchange Group at de er det "å bruke egenverdi som paraply for verdier som ennå ikke er identifisert eller kvantifisert, så vel som verdier som kulturelle, sosiale, estetiske, åndelige, etc."

Etter lanseringen bemerket Fortune Magazine at NAC-er åpner for en "ny form for bærekraftig investering" som har fanget ørene til BlackRock-sjef Larry Fink sammen med utallige andre beryktede investorer.

…”Til gjengjeld vil investorer få tilgang til en ny form for bærekraftig investering – et område som har trollbundet slike som BlackRock Administrerende Direktør larry fink... " skrev Fortune Magazine.

I 2019 slo IEG seg sammen med NYSE – som selv har en minoritetsandel – for å lansere ideen om NAC-er. De tre beste investorene i IEG er Rockefeller Foundation, Aberdare Ventures, et risikokapitalfirma grunnlagt av Paul Klingenstein som hovedsakelig fokuserer på digital helsevesen, og Inter-American Development Bank, som er den største kilden til utviklingsfinansiering for Latin-Amerika.

I følge Webb har både Inter-American Development Bank og Rockefeller Foundation vært det bundet å presser på Central Bank Digital Valuta (CBDC) og biometriske digitale ID-er.

Climate Alarmism: A Land Grab produsert og finansiert av bankfolk, for bankfolk

IEG jobber for tiden med den costaricanske regjeringen for å veilede et "pilotprogram" for innsatsen i Costa Rica. Andrea Meza Murillo, Costa Ricas miljø- og energiminister, hevdet at pilotprosjektet med IEG "utdyper den økonomiske analysen av den økonomiske verdien av naturen og fortsetter å mobilisere strømmen av midler til naturvedlikehold."

I følge IEG er planen å være banebrytende "en ny aktivaklasse basert på naturressurser, og mekanismen for å konvertere dem til finansiell kapital." De nye "midlene" ifølge gruppen er alle som gjør "livet på jorden mulig og morsomt, og inkluderer biologiske systemer som gir ren luft, vann, mat og medisiner."

Enkelt sagt vil hele økosystemer og fordelene folk får fra dem, bli økonomiske eiendeler. Eiendeler vil inkludere matproduksjon, turisme, rent vann, biologisk mangfold, pollinering og til og med karbon sekvestrasjon. Eiendelene vil da være eid av selskaper, og aksjer i disse eiendelene vil bli solgt på Wallstreet.

Som IEG bemerker, er NAC bare utstederen av naturgodet, mens eiendelene NAC representerer kan kjøpes av investorer som BlackRock. Disse investorene inkluderer institusjonelle investorer, private investorer, enkeltpersoner og institusjoner, selskaper, suverene formuesfond og multilaterale utviklingsbanker.

Alt dette er bare mulig dersom eiendomsretten til grunnen overføres til bankenes hender.

Webb nylig rapportert at tidlig i november en "industriledet og FN-innkalt” allianse av private banker og finansinstitusjoner kunngjorde planene sine på COP26-konferansen. Gruppen kalles Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) og målet er å overhale rollen til globale og regionale finansinstitusjoner, inkludert Verdensbanken og IMF, som del av en bredere plan for å "transformere" det globale finanssystemet .

I følge gruppens egen fremdriftsrapport har gruppen som mål å slå sammen disse institusjonene med de private bankinteressene som utgjør alliansen og skape et nytt system for "global finansiell styring."

For å skaffe landet som er nødvendig for NAC, ville utviklingsland bli tvunget til å etablere forretningsmiljøer som er fordelaktige for alliansens medlemmer og åpne opp land. Dette kan oppnås på flere måter, inkludert gjeld-for-natur-bytteavtaler. Denne prosessen er der et kreditorland ettergir en del av den offentlige bilaterale gjelden til en debitornasjon i bytte mot miljøforpliktelser fra det landet.

Graden av gjeld-for-natur-byttekonsern som disse har engasjert seg i har vært veldokumentert i Argentina, nærmere bestemt Patagonia, i flere tiår. Det som skjedde i Argentina og Chile ville imidlertid blekne i forhold til nivået av bytteavtaler denne planen ville innebære.

På Klimaledertoppmøte i april 2021, sammenkalt av USA og deltatt av globale politiske beslutningstakere, hentydet Argentina til en annen av disse bytteavtalene. Argentinas president Alberto Fernández presset på for en avtale med sine kreditorland om å redusere deler av utenlandsgjelden i bytte mot økte «miljø- og klimaforpliktelser».

Med andre ord, når et latinamerikansk land skylder penger, åpner de opp landet sitt for å betale gjelden eller renten av gjelden. Denne prosessen kalles vanligvis Gjeldsfelle-diplomati eller enkelt sagt, gjeldsbeslag.

Multilaterale utviklingsbanker (MDB), som Verdensbanken, utnytter utviklingslandenes gjeld til tvinge dem til å privatisere offentlige eiendeler. GFANZ-rapporten slår fast at Alliansen nå prøver å bruke den samme kontroversielle taktikken ved å tvinge frem mer deregulering i utviklingsland for å la alliansemedlemmer investere.

På 1990-tallet kjøpte grunnleggeren av Northface-klær, Doug Tompkins, og hans andre kone, Kris Tompkins, som var leder av klesmerket Patagonia, mer enn 2 millioner hektar med villmark i Chile under dekke av 'bevaringsarbeid.' Etter Tomkins død, deres NGO Tompkins Conservation formelt donerte en million dekar av land tilbake til den chilenske regjeringen.

Den andre måten denne landfangsten kan oppnås på er ved bruke mektige internasjonale grupper som FN for å presse utviklingsland til å deregulere og åpne opp deres land for privatisering på grunn av den 'hastende livstruende' trusselen om klimaendringer.

GFANZ-alliansen ble lansert i april av John Kerry, Janet Yellen, og tidligere styreleder for Bank of England, Mark Carney. Carney leder også alliansen med Michael Bloomberg. 

Mens verden fokuserer på Russland velig planlegger en militæroffensiv mot Ukraina og Kina tilsynelatende øving for et angrep på Taiwan invaderer den overnasjonale bankeliten stille USA og land over hele verden for å plyndre ressursene deres.

John Kerry bemerket nylig det "de største finansielle aktørene i verden innser at energiomstilling representerer en enorm kommersiell mulighet». Boris Johnson beskrev GFANZ som ansvarlig for å bane vei til "forene verdens banker og finansinstitusjoner bak den globale overgangen til netto null."

Rektorene oppført på GFANZ-nettstedet inkluderer administrerende direktører i BlackRock, Bank of America, Citi Bank, Banco Santander og HSBC. Administrerende direktør i London Stock Exchange Group og Nili Gilbert, styreleder for David Rockefeller Fund er også oppført.

I midten av november var Michael Bloomberg vert for sitt "New Economy"-forum. I følge arrangementets nettsted, er gruppen først og fremst fokusert på klimaendringer og covid-19-vaksiner.

"Covid-19 holdt et speil på samfunnets største problemer, fra klimaendringer til ulikhet, og tvang menneskeheten til å takle konsekvensene deres. Men det er håp. Selv mens pandemien fortsatt raser, viser suksessen med banebrytende mRNA-vaksiner, akselerasjonen av den digitale økonomien under nedstengninger og et fokus på offentlige utgifter for å redde liv og forbedre livsgrunnlaget at menneskeheten er i stand til å ta på seg - og overvinne - store utfordringer. Gjennombrudd er mulig. Innen vitenskap og teknologi har vi gått inn i en ny tidsalder for oppdagelser.»

Bloombergs "New Economy"-forum er ledet av Bill Gates, Henry Kissinger og Penny Pritzker, samt et dusin andre styremedlemmer med bånd til multinasjonale banker som Goldman Sachs. Tidligere guvernør for People's Bank of China Zhou Xiaochuan, samt grunnleggeren av Binance, er også i styret.

Les hele historien her ...

Om redaktøren

Patrick Wood
Patrick Wood er en ledende og kritisk ekspert på bærekraftig utvikling, grønn økonomi, Agenda 21, 2030 Agenda og historisk teknokrati. Han er forfatteren av Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) og medforfatter av Trilaterals Over Washington, bind I og II (1978-1980) med avdøde Antony C. Sutton.
Abonner!
Varsle om
gjest

5 Kommentar
eldste
Nyeste Mest stemte
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer
DawnieR

Jeg håper at disse pedo-globalistene forstår at VI VIL TA TILBAKE LANDET vårt, så vel som LANDET (og PLANETEN)!! Systemene deres krasjer; deres PLANNEDemic er i ferd med å rakne……..DE TAPER!!
Så, de kan "kjøpe" alt landet de vil ha (med VÅR SKATT $$$$!!!!!)…….Vi FÅR DET HELE TILBAKE! REGN med det!!

Rdxsdfw

Jeg håper du har rett.

David Harold Chester

Det gjør jeg også, men før den kommer tilbake vil det være et helvete å betale.

[…] 12 Moderne globalisering: ingenting mindre enn historiens største landfangst […]

[…] Modern Globalization: Nothing Less Than The Biggest Land Grab I History Skrevet 20. januar 2022. januar 20 Ved adminglobalization […]