Koblinger mellom biologisk mangfold og implementering av 2030 Agenda

biologisk mangfold kart
Del denne historien!

Global Biodiversity Assessment (UNEP, 1995) er den mest drakoniske listen over begrensninger som noen gang er samlet, og den er fremdeles det sentrale fokuset i alle FN-programmer, inkludert 2030 Agenda og New Urban Agenda.  TN Editor

En serie av nylig utgitte publikasjoner viser oppmerksomheten til bidraget fra biologisk mangfold til å oppnå 2030 Agenda for bærekraftig utvikling (2030 Agenda), og videre fremhever potensialet i nasjonale biologiske mangfoldstrategier og handlingsplaner (NBSAPs) og synergier mellom biologisk mangfoldsrelaterte konvensjoner for å forbedre implementeringen av målene for bærekraftig utvikling (SDG) og Aichi-målene.

Tittel med tittelen 'Biodiversity and the 2030 Agenda for Sustainable Development', en politikkbrief publisert av FNs miljø, Convention on Biological Diversity (CBD), Food and Agriculture Organization of FN (FAO), Verdensbanken og FNs utviklingsprogram ( UNDP), gir illustrative eksempler på hvordan biologisk mangfold kan spille en viktig rolle i arbeidet med å oppnå 2030 Agenda og dens SDGs. Den presenterer en kartlegging av koblingene mellom SDG-ene og den strategiske planen for biologisk mangfold 2011-2020 og dens 20 Aichi biologiske mangfoldsmål. Publiseringen er ment å hjelpe beslutningstakere og fagpersoner innen utvikling, og er ledsaget av en teknisk merknad som inneholder detaljer om koblingen mellom biologisk mangfold og hver av SDG-ene. [Politikk kort] [Teknisk merknad]

To andre publikasjoner understreker rollen til NBSAPs i implementeringen av SDG-ene. En rapport utgitt av UNDP og det norske utenriksdepartementet med tittelen 'Nasjonale biologiske mangfoldsstrategier og handlingsplaner: Natural Catalysts for Accelerating Action on Sustainable Development Goals' Mål utforsker forholdet mellom NBSAPs og SDGs. Rapporten foreslår en todelt taksonomi for å beskrive mer enn 6,000-handlinger fra 60-land som finnes i NBSAPs. Hensikten med analysen er å systematisk forstå bredden og dybden av handlinger som er foreslått på tvers av alle NBSAP-er, og foreslå et felles rammeverk for analyse for å forstå deres forhold til SDG-ene. Den viser at virkningen av NBSAP-handlinger strekker seg langt utover SDG 14 (Life Under Water) og SDG 15 (Life on Land), som illustrerer hvordan en enkelt handling kan bidra til flere mål. Tiltakene som inngår i alle NBSAP-er, hvis de ble gjennomført, ville katalysere fremgangen innen nasjonal matsikkerhet, vannsikkerhet, levebrød, økonomisk vekst, reduksjon av katastroferisiko, helse, kjønn og klimatilgjengelighet, blant andre mål. Anbefalingene som er inkludert i slutten av rapporten, fremhever det potensielle behovet for målrettet støtte til land for å implementere viktige tematiske områder. [Utgivelse: Nasjonale biologiske mangfoldsstrategier og handlingsplaner: Naturlige katalysatorer for å akselerere tiltak for bærekraftige utviklingsmål]

Les hele historien her ...

Abonner!
Varsle om
gjest

0 Kommentar
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer