Klaus Schwab: "...Hvem som mestrer disse teknologiene vil på en eller annen måte bli verdens mester."

Del denne historien!
Både teknokrati og transhumanisme har slått permanent rot i den islamske verden. UAE ønsker å være den globale lederen innen finansteknologi (FinTech) og også være den første til å kolonisere verdensrommet. Videre begjærer de den transhumanske ideen om å unnslippe døden. De er også tett knyttet til World Economic Forum og FN.

World Government Summit ble medstiftet av World Economic Forum, en vestlig konstruksjon søker verdensherredømme gjennom teknokrati og transhumanisme. Den fullt autokratiske islamske verdenen er et perfekt såbed for begge å blomstre fordi folket ikke har noe å si om det.

Dette er en kritisk artikkel å lese i sin helhet. Forfatteren er bosatt i Sverige. ⁃ TN-redaktør

Under World Government Summit 2023, som ble holdt i Dubai i De forente arabiske emirater 13.-15. februar, proklamerte lederen av World Economic Forum, Klaus Schwab, at den som kontrollerer teknologiene til den fjerde industrielle revolusjonen vil bli mester i verden.

Schwab ble introdusert av møtelederen, Mohammed bin Abdullah Al Gergawi. Det var tydelig hvem som var høyere i rangering. Selv i den nylig utgitte minnefilmen for tiårsjubileet for World Government Summit, er Schwab åpningstaleren.[1]

World Government Summit ble grunnlagt i 2013 som "Government Summit" av den absolutte monarken i Dubai, Mohammed bin Rashid al Maktoum (han er også statsminister i De forente arabiske emirater). I følge Schwab fungerte møtet som en "lillebror" til World Economic Forums årlige møte i Davos. I 2016 ble regjeringstoppmøtet oppgradert til å bli en organisasjon, og navnet endret til "World Government Summit" for å gjenspeile ambisjonene om å spille en større rolle på den internasjonale arenaen og styrke samarbeidet med globale institusjoner og organisasjoner som FN , WEF og Verdensbanken.[2] For å understreke dette SDGs i aksjon initiativet ble startet samme år.[3]

Formålet med forumet er å danne en kunnskapsplattform i «skjæringspunktet mellom regjering, futurisme, teknologi og innovasjon». Foruten Gergawi, består ledelsen av de to UAE-ministrene Ohood Bint Khalfan Al Roumi og Omar Sultan Al Olama. Alle tre er nært knyttet til World Economic Forum. Gergawi er medlem av WEF Leadership Council mens Ohood og Omar er Young Global Leaders (henholdsvis klasse 2012 og 2022).

Mohammad Al Gergawi, minister for kabinettsaker UAE og leder av verdensregjeringens toppmøte

World Economic Forum er både en medgründer og en nær strategisk partner. I dag er World Government Summit i stor grad deres gren i Midtøsten, mens Sultanatet Dubai i sin tur fungerer som et laboratorium hvor de futuristiske konseptene og teknologiene som Schwab formidler i bøkene sine kan testes. Det er et futuristisk mønsterland og utgjør futuristenes eget Mekka. I år kunngjorde for eksempel De forente arabiske emirater sin intensjon om å lansere en digital sentralbankvaluta.[4] Landet opprettet også et romprogram i 2006 som førte til at en romsonde ble sendt til planeten Mars i 2021.

Men FN har også deltatt som en strategisk partner siden starten. Siden den gang har en rekke underorganer som UNESCO, UNICEF, ILO og WHO sluttet seg til.

Dette viser også at WEF og FN har jobbet tett sammen i flere år før partnerskapet deres ble offisielt i juni 2019.

Börge Brende & Klaus Schwab (WEF) og António Guterres & Amina Mohammed (FN)

FN har også et nært forhold til De forente arabiske emirater (gjennom et strategisk partnerskap) siden landet fikk uavhengighet fra Storbritannia for over 50 år siden. Landet er i dag FNs logistikknutepunkt i Midtøsten og et stort antall FN-byråer er representert i landet.

I år arrangeres også FNs klimamøte COP28 i Dubai.[5] Gitt at landet huser verdens sjette største oljereserver og syttende største naturgassreserver, vil det unektelig være litt vanskelig å ta deres bekymring for klimaet på alvor. Hele landets rikdom og den futuristiske metropolen Dubai er bygget ved hjelp av de gigantiske oljeinntektene. Snarere handler deres engasjement om den teknologiske transformasjonen som "klimakrisen" motiverer.

De forente arabiske emirater er et autokratisk monarki uten folkelig representasjon og har begått en rekke menneskerettighetsbrudd. At Klaus Schwab ikke ser noen problemer med det tette samarbeidet er kanskje forståelig. Ingen opposisjon er tillatt som kan si nei til den futuristiske overvåkingsagendaen. Men det faktum at det antatt humanitære FN er i nært samarbeid med autoritære og mektige ledere er desto vanskeligere å fordøye. Men på den annen side er alle verdens rundt 30 diktaturer medlemmer av FN.

I tillegg til Klaus Schwab, deltok årets møte av en rekke av de trofaste skurkene på agendaen, som World Trade Organization leder Ngozi Iweala, IMF-sjef Kristalina Georgieva, WHO leder Tedros Ghebreyesus (Tedros var der allerede i 2018 og snakket om å skape "en verden uten pandemier"!!)[6]Henrietta Fore (UNICEF), Nick Clegg (Meta), og selvmotsigende futurist Elon Musk (SpaceX, Neuralink og Starlink).

Toppmøtet samler også en rekke medlemsbedrifter med tette bånd til World Economic Forum i likhet med GoogleMetaAmazonVisumPWCMcKinseyBoston Consulting Group og Accenture.

I sin "State of the World-tale" [!] erklærte Klaus Schwab at vi er i begynnelsen av en omfattende teknologisk transformasjon som vil endre alt i de kommende tiårene.

Kunstig intelligens, men ikke bare kunstig intelligens, men også Metaverse, nye romteknologier, og jeg kunne fortsette og fortsette. Syntetisk biologi. Livet vårt om ti år fra nå vil være helt annerledes...

Ifølge Klaus er det viktig å gå foran i denne utviklingen for til syvende og sist å stå som «verdens hersker».

… og hvem som mestrer disse teknologiene, på en eller annen måte, vil bli verdens herre.

For å fremstå som en vinner til slutt, er det avgjørende å utvikle nødvendige lederegenskaper.

Det Klaus sikter til er at det er de medgjørlige, tilpasningsdyktige og spenstige som vil gjøre det best. Det vil si de som går inn på den futuristiske veien og ideen om den bærekraftige utopien som Klaus og WEF representerer. Han sa også at det er viktig å være forberedt på ubehagelige overraskelser!

For det vil helt sikkert være det vi kaller de svarte svanene. De ubehagelige overraskelsene som vil komme i vår vei.

(En "svart svane" er "en usannsynlig og uforutsigbar hendelse som potensielt kan få alvorlige konsekvenser".)

Ifølge Klaus bør de nåværende globale krisene som har skapt en fragmentert verden egentlig ikke sees på som kriser fordi de faktisk er et uttrykk for «dyp systemiske transformasjonsprosesser». Klaus spår også at omveltningsprosessene vi har sett de siste årene vil eskalere. Dette følger i stor grad scenariene skissert av  Rockefeller Foundation Scenarier for fremtiden for teknologi og utvikling og i FN-støttet  Flott overgangsinitiativ. Det er hovedforfatteren, fremtidsforskeren Paul Raskin, skrev i Reise til Earthland: Den store overgangen til planetarisk sivilisasjon (2016)

...ulike triggere kan indusere en generell, systemomfattende krise. Brå klimaendringer kan føre til matmangel, økonomisk ustabilitet, massemigrasjon og konflikt. En pandemi, spredt av de mobile velstående og fattige som er rykket opp med rot, kan bølge vidt og bredt, overveldende helseinstitusjoner. Kaoset indusert av et makroterrorangrep kan gå inn i en degenerativ syklus av vold og uorden. Absolutt mangel på vitale ressurser, som vann, olje og dyrkbar jord, kan skape en tsunami av kaos. En kollaps av det globale finansielle systemet kan antenne en kaskade av avbrudd.[7]

Det er ikke snakk om å vende tilbake til verden slik den eksisterte før krisene inntraff. Det som skjer er at den gamle verdenen blir knust i stykker slik at den nye og "bedre" orden kan reise seg som en Phoenix. Schwab snakker om at "vi" må re-globalisere verden. Men denne gangen med en ny ledelse som effektivt kan "sanere karbondioksid" og føre verden til null utslipp innen 2050. Tilbake til Raskins scenarier for fremtiden:

Planetfasen, født av systemisk krise, oppfordrer til en systemisk reaksjon.

Et revitalisert FN

Det er her forente nasjoner går inn på scenen som en frelser. Under toppmøtet, FNs generalsekretær António Guterres, i en tale fra FNs hovedkvarter, sa World Government Summit har etablert en global plattform som vil bidra til å forme fremtidens regjeringer. Guterres snakket om behovet for å styrke global styring for å håndtere "klimakatastrofen" så vel som for å oppfylle de globale bærekraftsmålene:

Vi trenger at alle – på tvers av privat sektor, sivilsamfunn og utover – jobber sammen for felles beste. Dette er vår felles agenda.

Guterres mener han har svaret på den systemiske krisen som rammet verden etter pandemien og krigen i Ukraina. FNs Vår felles agenda, som ble introdusert i 2021 og forventes å bli vedtatt på Fremtidens toppmøte, i september 2024 vil tilby et helt nytt sett med verktøy for effektiv håndtering av verdens kriser (og verdens befolkning). Mer spesifikt, det planlagte Nødplattform er ment å samle utvalgte representanter for det globale samfunnet (FN-organer, bedrifter og sivilsamfunn) for å ta opp «nødsituasjoner» som «klimakriser», «pandemier», «svarte svaner» og «store begivenheter i verdensrommet» (les mer om dette i artikkelen min Nødplattform).

Dette kan få vidtrekkende konsekvenser og gjenspeiler det autoritære Festningsverden scenario i Stor overgang, der «et oppgradert FN» brukes som en koordinerende plattform for å implementere drakoniske tiltak ved bruk av Big Data og overvåkingsteknologi for å beskytte interessene og ressursene til den «nye makteliten».

Verdensregjeringens toppmøte gir et forum der alle disse ideene får gjennomslag. De har ikke bare til hensikt å prøve å forutsi fremtidig utvikling, men også å hjelpe til med å styre den i ønsket retning. Som Klaus Schwab sa under Det store narrative møtet i Dubai i november 2021:

For å forme fremtiden. Du må først forestille deg fremtiden. Du må designe fremtiden. Og så må du utføre.[8]

Gjennom det interaktive WGS-verktøyet "Teknologi radar” du kan også få et innblikk i fremtiden som fremtidsforskerne ønsker og hvor langt teknologiutviklingen har kommet på en rekke ulike områder. Mer enn 150 nye teknologier er identifisert her, kartlagt, hver posisjonert for å indikere modenhetsstadiet. [9]  Hjulet leser som et kart over alle dystopiske science fiction-konsepter som noen gang er sett for seg, og har underoverskrifter som Big Brother, Virtual Matrix og Post-Human Citizen. Men denne gangen, ikke for å advare oss om dem, men heller for å feire det faktum at de endelig er tilgjengelige, eller forventes å være i nær fremtid.

Her finner vi beskrivelser av hvordan et sosialt kredittsystem kan fungere:

Denne teknologiske utviklingen kan enten hjelpe innbyggerne med å oppnå optimale statsborgerskapsscore eller føre til utstøting og, til slutt, eksil.

Ulike overvåkingssystemer kan umiddelbart flagge innbyggere med lav score, og følge dem tettere enn innbyggere med høy score. Enhver feil oppførsel, uansett alvorlighetsgrad, vil bli notert og umiddelbart straffet ved hjelp av robotpoliti-revisjoner.

Dubai Future Forum

Fremtidens museum, Dubai

I oktober 2022 ble Dubai Future Forum-konferansen arrangert for første gang i Fremtidens museum. Bak initiativet ligger Dubai Future Foundation, som ledes av Kronprins Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (YGL 2008) og som også inkluderer den ledende troikaen fra World Government Summit. I samarbeid med World Economic Forum styrer Dubai Future Foundation også det lokale Senter for den fjerde industrielle revolusjon in De forente arabiske emirater .[10]

Møtet samlet 45 internasjonale institusjoner og 400 eksperter med mål om å "designe fremtiden". Her ble temaer som «the Future of our World», «Mitigating Existential Risk through Foresight», og mulighetene for menneskelig sivilisasjon til å bli en «interplanetarisk sivilisasjon» diskutert.[11] Agendaen var tydelig sammenvevd med FNs fremtidige agenda (Å tenke og handle for fremtidige generasjoner) gjennom deltakelse av begge FNs globale puls og FNs fremtidsforum. Blant foredragsholderne var svensk transhumanist Anders Sandberg fra Future of Humanity Institute og Jerome Glenn fra Tusenårsprosjektet.

Under møtet ble Global Future Society ble også grunnlagt. En allianse av futurister opprettet for å gjøre Fremtidsmuseet i Dubai til et hjem for verdens futurister og visjonære.[12] Dette er som den moderne ekvivalenten til den hellige romerske keiser Rudolf IIs søken etter å samle alle de ledende alkymistene i Praha på 16-tallet. Futuristene er det 21. århundres alkymister.

I en samtale mellom Al Gergawi og andre futurist Dr. Michio Kaku diskuterte de enorme teknologiske endringene som forventes de neste 50 årene. Akkurat som Schwab, ser Kaku for seg en transhumanistisk fremtid som endrer selve definisjonen av hva det vil si å være menneske. En total fusjon mellom menneske og maskin.

Datamaskiner vil forsvinne og vil bli erstattet av brikker innebygd i hjernen vår. Vi vil kommunisere telepatisk – og vi vil være i stand til å registrere våre minner og følelser. TV vil også forsvinne, og internett vil være nevrologisk kablet. Vi kommer til å bruke kvantedatamaskiner raskere og kraftigere enn noe vi har sett før.[13]

Kaku tror også at digitaliseringen av hjernen vil føre til at vi blir udødelige.

For fremtidsforskere ser det ikke ut til å være noen tvil. De drømmer om å gjøre en digital oppstigning for å bli supermennesker i det nye årtusenet. Å ønske å bevare vår menneskelighet og samfunnet slik det er og gi avkall på tilbudet om å bli «oppgradert» med implantater er klassifisert som baklengs og «biokonservativt». Som Klaus Schwab uttalte i sin tale:

Du kan ikke hamle opp med de nye teknologiene. Du må være en frontløper. For ellers vil du være på den tapende siden.

Vi ser ut til å ha blitt overtatt av en ekstrem og bisarr teknokult. Spørsmålet er hvordan kan vi redde oss selv fra disse urealistiske utopistene med storhetsvrangforestillinger og skape en fremtid som virkelig kommer vår menneskelighet til gode? Kanskje det er på tide med en «Major Outer Space Event» hvor denne futuristiske kulten sendes på en enveisreise til Mars? Elon Musk har erklært sin intensjon om å ta av med SpaceX i 2029. Spørsmålet er om vi har råd til å vente så lenge?

Fotnoter:

[1] Verdens regjeringstoppmøte | 10 år, www.youtube.com/watch?v=2MsFP8DuWZg

[2] World Government Summit (2016), World Government Summit 2016, www.worldgovernmentsummit.org/docs/default-source/publication/2016/coffee-table-books_english-ebook292f7ac4e97c6578b2f8ff0000a7ddb6.pdf?sfvrsn=17531f0a_2

[3] World Government Summit (2023), SDGs in Action, sdg.worldgovernmentsummit.org/

[4] Cointelegraph (2023), UAE sentralbank til å utstede CBDC som en del av sitt finansielle transformasjonsprogram, cointelegraph.com/news/uae-central-bank-to-issue-cbdc-as part-of-its-financial-transformation-program

[5] COP28 UAE, www.cop28.com/en/

[6] Kan vi skape en pandemifri verden? Dr. Tedros Ghebreyesus – WGS 2018, www.youtube.com/watch?v=3SbRgYF1ONo

[7] Raskin Paul (2016), Reise til Earthland – Den store overgangen til planetarisk sivilisasjon, Tellus Institute, greattransition.org/images/GTI_publications/Journey-to-Earthland.pdf

[8] WEF (2021), A Call for the Great Narrative, www.weforum.org/events/the-great-narrative-2021/sessions/a-call-for-the-great-narrative

[9] WGS (2023), teknologiradar, digitalt medborgerskap, radar.envisioning.io/wgs-citizenship/?c=tech_SZmGFBRuoPzt8onJw

[10] UAE-senteret for den fjerde industrielle revolusjonen (2023), c4ir.ae/

[11] Dubai Future Foundation (2022), Agenda, www.dubaifuture.ae/dubaifutureforum/agenda

[12] Dubai Future Foundation (2022), Dubai Future Forum konkluderer, Setter vei for en lovende fremtid, www.dubaifuture.ae/latest-news/dubai-future-forum-concludes-setting-pathway-for-a-promising-future/

[13] Dubai Future Foundation (2022), Dubai kan bli global testbed for fremtiden,
www.dubaifuture.ae/latest-news/dubai-can-become-global-testbed-for-the-future-sier-mohammad-al-gergawi/

Les hele historien her ...

Om redaktøren

Patrick Wood
Patrick Wood er en ledende og kritisk ekspert på bærekraftig utvikling, grønn økonomi, Agenda 21, 2030 Agenda og historisk teknokrati. Han er forfatteren av Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) og medforfatter av Trilaterals Over Washington, bind I og II (1978-1980) med avdøde Antony C. Sutton.
Abonner!
Varsle om
gjest

6 Kommentar
eldste
Nyeste Mest stemte
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer

[…] Klaus Schwab: "...Hvem som mestrer disse teknologiene vil på en eller annen måte bli verdens mester." […]

Målrettet

Keine der monotheistischen Religionen sa etwas anderes, as dass der Mensch allein seinem Schöpfer verantwortlich sei, und – ja! – verpflichtet, sich irdischen Autoritäten zu entziehen, die ihn davon abwendig machen wollen. Das trifft für Juden, Christen und Muslime gleichermaßen zu. Sie synd frei, sich anders zu entscheiden. Die in den Schriften dieser Religionen angekündigten Konsequenzen für die Entscheidung gegen Gott und für die “Pharaonen” sind allderdings grauenhaft.

Erik Nielsen

Dette er ganske interessant. Kan du gi en ref til hvor dette står i bibelen eller koranen?

Erik Nielsen

Hvorfor kan ikke disse idiotene bare leve et normalt fokking-liv?

[…] Skrevet den 3. april 2023 Klaus Schwab: "...Hvem som mestrer disse teknologiene vil på en eller annen måte bli verdens mester." […]

Joe

Så når du får lavt nok CO2 vil vi alle sulte uten planteliv; er det planen?