Technopopulism

Kablet: Italias rare teknopopulisme kan være den nye normalen

Castellani mener at "langt fra å være fiender, blir teknokrati og populisme i økende grad allierte i en krig mot en felles fiende: representativt demokrati og tradisjonelle politikere." Uansett om det var forsettlig eller ikke, ble en større europeisk nasjon bare vendt inn i teknokrati av populister. 


Europeiske demokratier i tidsalderen av populismer og teknokrater

Techno-populisme, en nysgjerrig blanding av Populisme og Technocracy, øker i Europa og diskuteres åpent. Imidlertid sees det samme fenomenet i USA med Trump (populisme) som samarbeider med Technocrats. Fordi Technocrats ender opp med å være de eneste menneskene som kan kjøre komplekse systemer, ender de med overtaket.