scientism

Den 'nye normalen' av post-pandemisk liv er autoritær

Teknokrati er ikke velvillig. Fornektere og de angrende vil bli straffet, tvunget og formet til samsvar. Dette er naturen til vitenskapelig diktatur der du adlyder det teknokrater hevder at vitenskapen sier. Vitenskapen deres er absolutt og kan ikke settes spørsmålstegn ved.


CS Lewis: Scientism And the Abolition Of Man

CS Lewis (1898-1963) skrev mye om Scientismens destruktive natur og dens uunngåelige konsekvenser for samfunnet som helhet. Technocracy og Transhumanism er tvillingagentene Scientism som vil ødelegge sivilisasjonen.