New Urban Agenda

'God urbanisering': En investering og livsstil

Dette er en åpenbar kampanje for Habitat III, eller den tredje FN-konferansen om bolig og bærekraftig byutvikling.Tilhengere sier at det vil drive rikdom, velstand og menneskelig fremgang for 70% av verdens befolkning, men i virkeligheten vil det bety det motsatte.