Global Banking


Global Banking: Verdensbanken

Verdensbanken ble opprettet i Bretton Woods i 1944 og har blitt dominert av internasjonale bankfolk, medlemmer av Council on Foreign Relations og senere av Trilateral Commission. Korrupsjon og egeninteresser går på amok da offentlige midler blir omgjort til private hender av milliarder.