Befolkningskontroll

Attenborough: Menneskeheten er en pest på jorden

Et tilbakevendende, men mindre avslørt tema blant teknokrater, er at befolkningsreduksjon er nødvendig for å redde jorden. Den radikale gjenoppbyggingen av verdens økonomiske system vil visstnok bringe ting i balanse igjen. Alt dette er antimenneskelig og antisivilisasjon.