Befolkningskontroll

Eugenikk er i live og godt på planeten jorden

Etter Nazitysklands nederlag i andre verdenskrig trodde verden at det var gjort med eugenikk, det vil si etnisk rensing og avfolking. I dag er alderssjokket at ikke bare eugenikk fortsatt hevder seg, men at det blir den største fortellingen om COVID-19-pandemien.Attenborough: Menneskeheten er en pest på jorden

Et tilbakevendende, men mindre avslørt tema blant teknokrater, er at befolkningsreduksjon er nødvendig for å redde jorden. Den radikale gjenoppbyggingen av verdens økonomiske system vil visstnok bringe ting i balanse igjen. Alt dette er antimenneskelig og antisivilisasjon.