Motstand


Kjemper tilbake mot bedriftsteknokrater som misbruker produkteiere

Teknokrater hos bedriftsgiganter projiserer sitt autokrati på eieren av deres produkter, men flere stater kjemper tilbake. Undertrykkende og urettferdig praksis for å nekte reparasjoner av produkter, bortsett fra gjennom dem, holder lovgivere opptatt. Advokater fra teknokrater er ute i kraft for å stenge forbrukerlovgivningen.Cashless India Update: Angry Mobs Revolt, Raid ATMs, Demand Cash

Den første identifiserbare globale kampen om kontantløse samfunn har begynt i India. Sentralbanken trekker ut kontanter fra det finansielle systemet, og folket er i opprør. Bankfolk støtter for sinte mobber når lønningsdagene nærmer seg. Hvis folket taper denne kampen, vil det kontantløse samfunnet feie verden som et ildsted.