Habitat III Påstand: Flere forskere trenger å spille en rolle i byutvikling

Liège, Belgia. Kreditt: ESA / NASA
Del denne historien!

Technocrat-klagen er at ikke nok forskere gir innspill til byutvikling; mer er nødvendig akkurat nå, og inn i fremtiden. De jockeyer for å ta over hele prosessen.  TN Editor

Flere urbane områder vil bli bygget i løpet av de neste 30 årene enn noen gang før. Voksende bosetninger vil øke etterspørselen etter infrastruktur, mat, energi, vann og bolig. Bare å møte den anslåtte byutvidelsen vil bryte oppvarmingsgrensen som er satt av klimavtalen 2015 Paris.

Denne uken samles FNs tredje store globale bykonferanse, Habitat III, i Quito, Ecuador. Arrangert hvert 20. år, vil dette multilaterale møtet vedta et globalt rammeverk for å gjøre byene mer bærekraftige - New Urban Agenda (NUA). Dessverre var vitenskapen stort sett fraværende i utarbeidelsesprosessen til NUA. Derimot ledet ekspertbevis Paris-klimaavtalen, Sendai Framework 2015 for Disaster Risk Reduction og FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling og dens bærekraftige utviklingsmål (SDG).

En grunn er at det vitenskapelige samfunnet var uforberedt på Habitat III. De få forskerne som ble invitert til å delta, aksepterte en rådgivende rolle, nestet blant andre offentlige stemmer. I slutten av juli la forhandlerne ned det foreslåtte panelet for flere interessenter, som formelt ville ha innebygd forskere og andre ikke-statlige representanter i implementeringsprosessen. EU-medlemmer og andre rike land var opptatt av at panelet ville bli dyrt. Det endelige utkastet til NUA1 megler i New York forrige måned klarte ikke å reversere dette. Det er således nødvendig å argumentere saken for viktigheten av byvitenskap og å etablere et vitenskapspolitisk grensesnitt for NUA.

Byforskning er ulik, marginalisert og dårlig forberedt på å samhandle effektivt med global politikk. Habitat III-agendaen krever et globalt samfunn av urbane biofysiske og samfunnsvitere å vurdere utviklingen og bidra til å dirigere fremskritt. For å oppnå SDG og NUA, må det globale urbane forskningssamfunnet komme sammen for å utvikle institusjoner, finansieringsmekanismer og forskningsagendaer.

Urbane akselerasjon

Rask urbanisering er en av de største sosiale transformasjonene i menneskets historie2. Byene tømmer ressursene og møter nye risikoer forårsaket av klimaendringer. For eksempel viser katastrofale flom det siste tiåret i USA, Filippinene, Storbritannia, India og Kina hvor sårbare kystbyer og elvebyer er for stormflo, med billioner dollar i form av eiendeler på spill.

Likevel kan byer også være innovasjonsmotorer. Her gjøres mest fremgang med hensyn til klimaendringer og andre bærekraftsmål. For eksempel omfavner byer over hele verden naturbasert infrastruktur for tilpasning og motstandskraft, for eksempel grønne tak og restaurering av våtmark.

Byprosesser er komplekse og ofte langt fra likevekt, og viser fremvoksende egenskaper og ikke-lineær dynamikk. Byområder er vanskelige å planlegge, styre og styre og har en voldsom appetitt på energi og materialer med global miljøpåvirkning. Urbane utfordringer stiller komplekse og sammenhengende spørsmål om rettferdighet, rettferdighet, spenst, økonomiske muligheter, infrastrukturutvikling, økologisk restaurering og mer.

Komme sammen

Implementering, overvåking, evaluering og revisjon av NUA og relaterte SDG-er vil kreve bevis fra hele forskningsmiljøet, fra naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige forskere til humanioraforskere. For å være nyttig for beslutningstakere, må byforskning være organisert, representativ og sett på som legitim. Dette er langt fra tilfelle.

Urbane forskere er spredt over ikke-statlige organisasjoner, offentlige etater og samfunnsbaserte organisasjoner, og finnes både i og utenfor akademia. De spenner over mange fagområder og yrker, inkludert arkitektur, økologi, ingeniørvitenskap og geografi. Mennesker, fond og institusjoner er fordelt ujevnt.

De fleste urbane forskere og ressurser er lokalisert i det globale nord og i store byer, men de mest presserende urbane utfordringene har en tendens til å finnes i det globale sør og i små til mellomstore byer. Urbane forskning og løsninger er kontekstspesifikke. De forskjellige utviklingsbanene til byer i Afrika, Asia eller Latin-Amerika kan være minst like betydningsfulle som det bedre dokumenterte gapet mellom nordlige og sørlige byer.

Les mer ...

Abonner!
Varsle om
gjest

0 Kommentar
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer