Green Bond-investeringer omtrent like nyttige som S&H Green Stamps

S&H grønne frimerker
Del denne historien!
Miljøvennlige obligasjonsinvesteringer er dyrere å opprettholde og har ingen prisfordel i forhold til tradisjonelle obligasjoner, men de hevdet å være "det naturlige hjemmet for miljø-, sosial- og styringsinvesteringer." Hovedsakelig forsikrer de samvittigheten til bedriftsutstedere for å bevise at de er "grønne". ⁃ TN Editor

Blant både utstedere og investorer fortsetter etterspørselen etter klimavennlig obligasjon.

Ti år etter at Verdensbanken utstedte den første "grønne" obligasjonen, viser markedet for disse miljøvennlige investeringsproduktene endelig tegn på modenhet. Og det er god grunn til å tro at det bare er i gang.

I dag er selskaper, kommuner og banker under press for å bevise at de er ansvarlige globale borgere. Å utstede obligasjoner som finansierer bærekraftige, klimavennlige prosjekter gjør det mulig for dem å høste fordelene mens fremtidssikre sin virksomhet og infrastruktur.

Nylig har markedet vist eksponentiell vekst. Den totale verdien av grønne obligasjoner utstedt i 2017 nådde 161 milliarder dollar, opp 74 prosent fra 2016, ifølge Moody's og Climate Bond Initiative.1I år er det ifølge samme kilde anslått til å nå $ 250 milliarder dollar.

Markedet kan ha tatt lengre tid å utvikle seg enn først forventet. Men det er nå en sunn kombinasjon av faktorer på plass - noen som trekker, andre som skyver - som skal sikre markedets robuste vekst når det går inn i sitt andre tiår.

På trekksiden er økt etterspørsel, både fra utstedere og investorer. Utstedere ser generelt ut til å diversifisere investorbasen, og grønne obligasjoner er en flott måte å tiltrekke seg miljømessige, sosiale og styringsmessige kunder. Siden juli 2017 har antallet dedikerte grønne obligasjonsfond vokst til 38 fra 24, en økning på 58 prosent, i følge Miljøfinansiering, en online nyhets- og analysetjeneste. I løpet av samme periode har forvaltningskapitalen i dedikerte grønne obligasjonsfond økt til 5.34 milliarder dollar, ifølge Environmental Finance's Grønn obligasjonsdatabase.2 Det er klart at investorer ønsker å kjøpe slike produkter, og det gjenspeiles i aktiva landskapet.

På push side har du regulatorer og beslutningstakere som støtter dette markedet. Mangel på regulering og definisjoner blir ofte sitert som hindringer for vekst av grønne obligasjoner, men flere og flere land tar skritt for å endre det. EU-kommisjonen inntok en lederposisjon når den ble løslatt 2018-rapport i mars, “En handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst,”3 et veikart for reformer for grønne finansielle produkter som inkluderer taksonomier, standarder og beste praksis.

Individuelt har land som Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Sverige nylig utstedt retningslinjer for å drive en grønn overgang. I august 2016 ga Kina ut sitt eget sett med retningslinjer og policyer, og videreforankret grønne investeringer som en del av landets nasjonale utviklingsstrategi. Disse retningslinjene og retningslinjene er avgjørende for å øke investorenes tillit og hjelpe utstedere å spore fremgangen mot miljøpolitiske mål.

Hva betyr alt dette for utstedere og investorer som ser på det grønne obligasjonsmarkedet? Det er tre store trender som er verdt å merke seg.

For det første vil typene utstedere som kommer inn i markedet fortsette å utvide seg. Bedrifter, transportbyråer, verktøy og flyplasser har alle tatt imot denne formen for gjeld for å finansiere overgangene til fornybar energi. Vi ser også fremveksten av et suverent marked for grønne obligasjoner: De siste 18 månedene har Polen, Frankrike, Belgia Indonesia, Fiji og Nigeria alle utstedt suverene grønne obligasjoner.

For det andre er mange av disse utstedere tilbake til markedet for andre og tredje transaksjoner. I stedet for å beundre dem som et museum, behandler utstedere grønne obligasjoner som en vanlig del av finansieringsverktøyet deres. Dette vil etter hvert etablere en grønnobligasjonskurve som hver utsteder kan bruke for å sette fremtidig prising, et sikkert tegn på løpetid for markedet, og et tegn på at utstedere ser på det som et vanlig alternativ når de tenker på finansieringen.

Les hele historien her ...

Abonner!
Varsle om
gjest

0 Kommentar
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer