Global Elite: Regionalisme er bare vei til ny verdensorden

Del denne historien!
Regionalt styresett blant nasjoner fungerer i takt med regionalisme i nasjoner, for eksempel med styreråd i USA. Begge er målrettet utformet for å ødelegge nasjonalstaten, noe som gir plass for bærekraftig utvikling, også kjent som Technocracy. ⁃ TN Editor

Dypstatens globalistiske plan for hva innsidere omtaler som "den nye verdensordenen" - i utgangspunktet en global regjering kontrollert av seg selv - begynner med å senke nasjonalstatenes suverenitet i regionale "ordre." Disse blir bedre forstått som regionale myndigheter bygd å bruke "fri handel" avtaler som grunnlag, med EU som det fremste eksemplet. Hvordan vet vi at dette er planen? Fordi topp Deep State-globalister har sagt det offentlig og gjentatte ganger, og fordi det er den eksakte strategien som blir fulgt åpent.

Over hele verden brukes pseudo- "frihandels" -avtaler og andre suverenitetsstrimlingsordninger for å overføre mer og mer makt til transnasjonale byråkrater og domstoler. Og etter hvert vil disse regionale ordrene bli flettet sammen i et overlappende lappeteppe av multilaterale regimer på veien mot å skape en virkelig global autoritet, kanskje under FN eller et mindre diskreditert fremtidig globalt organ. I det minste er det den globalistiske planen. Men det begynner å vise store sprekker midt i historisk offentlig tilbakeslag.

Så langt tilbake som 1950 hadde globalister åpent avslørt sin agenda for global regjering under FN. I boka hans Krig eller fredfor eksempel den verdensstyringsfremmende co-grunnleggeren Council on Foreign Relations John Foster Dulles stavet det tydelig. "FN representerer ikke et siste stadium i utviklingen av verdensorden, men bare et primitivt stadium," skrev Dulles. "Derfor er dens primære oppgave å skape forholdene som vil gjøre det mulig for en mer høyt utviklet organisasjon." I samme bok fortsatte Dulles å hevde at det eksisterende FN-charteret var sterkt nok til å tjene som grunnlaget for en verdensregjering. "Jeg har aldri sett noe forslag om kollektiv sikkerhet med 'tenner' i det, eller for 'verdensregjering' eller for 'verdensforbund', som verken kunne utføres av FN eller under FNs pakt," han sa.

Dessverre for globalister var menneskeheten ennå ikke klar til å overgi sin suverenitet til en mektig verdensregjering. Dermed regionalisering. I en 1962-rapport med overskriften "En verden som er effektivt kontrollert av De forente nasjoner", finansiert av det amerikanske utenriksdepartementet, argumenterte CFR-medlem og mangeårig statsdepartementets tjenestemann, Lincoln Bloomfield, for at global regjering kunne skje gjennom regionalisme. I planen foreslo han at "stadig større enheter utvikler seg gjennom tollforeninger, konføderasjon, regionalisme osv., Til slutt de større enhetene samles sammen under en global paraply." Høres kjent ut? Det er selvfølgelig nettopp strategien som er brukt, først og fremst avhengig av "frihandel" -planer - i tillegg til å gå i krig og true krig, fremhevet andre viktige taktikker i Bloomfield-rapporten.

Av 1974, nesten et kvart århundre etter at CFR-grunnlegger Dulles skrev sin beryktede bok, den globalistiske organisasjonens talerør, bladet dubbet Utenrikssaker, telegraferte sin strategi for globalisme via inkrementalisme til globalistiske innsidere og nyttige idioter overalt. "Kort sagt, 'verdens verdensorden' må bygges nedenfra og opp enn fra toppen og ned," skrev den tidligere viseadministrerende statssekretæren Richard N. Gardner i april 1974. "En sluttkjøring rundt nasjonal suverenitet, og eroderer den stykkevis, vil oppnå mye mer enn det gammeldagse frontalangrepet."

Kort sagt, globalister anerkjente realiteten at folk ikke var villige til å gi fra seg kontrollen over sine egne nasjoner og sine egne skjebner på en gang. I stedet måtte planen følges sakte, stille og villedende. Og så, delvis, ble suvereniteten erodert ved hjelp av verktøy som "fri handel", internasjonale avtaler, regionale militære allianser som den nordatlantiske traktatorganisasjonen (NATO) og mer. Sentralt i handlingen var det å overbevise nasjoner og folkeslag om å overgi suverenitet ikke til noen globale regjeringsventer med en gang, men til regionale organisasjoner.

Tenk på den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Zbigniew Brzezinski, et mangeårig CFR-medlem og en av nøkkelfigurene bak den globalistiske mesteren David Rockefellers Trilaterale kommisjon. I 1995, som snakket med den tidligere sovjetiske diktatoren Mikhail Gorbatsjovs "State of the World Forum", deltatt av The New American magasins seniorredaktør William F. Jasper, skisserte Brzezinski planen tydelig, og antok at han bare snakket med andre globalister og venner. "Vi kan ikke hoppe inn i verdensstyre på et raskt skritt," sa han. "I korte trekk er forutsetningen for en eventuell globalisering - ekte globalisering - en progressiv regionalisering, fordi vi dermed går mot større, mer stabile og mer samarbeidsvillige enheter."

Også i 1995 beskrev den FN-opprettede “Commission on Global Governance” - ja, den ble egentlig kalt “Commission on Global Governance” - nøyaktig den samme strategien i rapporten “Our Global Neighborhood”. "FN må forberede seg for en tid der regionalismen blir mer oppstigende over hele verden og bistå prosessen i forkant av den tiden," skrev globalistene i FN-kommisjonen, og forhåndsgav strategien som var i ferd med å gå i overdrive. "Regionalt samarbeid og integrering bør sees på som en viktig og integrert del av et balansert system for global styring."

Regionale myndigheter overalt

Denne regionaliseringen og "integrasjonen" som et springbrett mot globalisering av politisk og økonomisk makt er nøyaktig hva som skjer over hele verden. Her er noen av de mer fremtredende eksemplene - det er på ingen måte en uttømmende liste:

• Den Europeiske Union: EU er det desidert mest utviklede overnasjonale regimet i verden, med den tidligere sovjetiske diktatoren Mikhail Gorbatsjov godkjent å beskrive det som "den nye europeiske sovjeten" under et 2000-besøk i Storbritannia. Opprinnelig startet det som en "kull og stål" -avtale mellom seks nasjoner etter andre verdenskrig. Med nøkkelstøtte fra Deep State-institusjoner som Bilderberg, CFR, Central Intelligence Agency (CIA) og mer, overførte den gradvis mer og mer makt under dekke av “fri handel.” I løpet av tiårene forandret det seg til det europeiske Økonomisk fellesskap, Det europeiske fellesskap og til slutt EU. Av 2012 skryt den daværende EU-kommisjonens president José Manuel Barroso, en tidligere maoistisk revolusjonær, med de makteringer som den nye amerikaneren hadde advart om i flere tiår, et komplott som globalister generelt hadde benektet da EU ble dannet. "Vi må gå mot et forbund," sa han. "Dette er vår politiske horisont." I dag har EU en enkelt valuta, et lovhåndteringsbyrå, et protokontinentalt militær og mye mer. Brussel, der monsteret har hovedkontor, har stjålet mer makt enn selv den amerikanske føderale regjeringen har tatt fra amerikanske stater i noen områder, og hevdet å ha autoritet til å nedlegge veto mot nasjonale budsjetter vedtatt av medlemslandenes valgte parlamenter. Til tross for å bli motarbeidet av borgere i folkeavstemninger på så godt som alle svinger, jobber EU fortsatt for å bli "dypere" ved å bruke mer makt, og "bredere" ved å legge til flere og flere medlemmer. Det jobber også med å eksportere sin globalistiske modell av total sentralisert makt til andre regioner i verden.

• African Union: AU er en av de mer avanserte regionale fagforeningene som knuser nasjonal suverenitet og pålegger forskjellige folkeslag uvalgte, overnasjonale hersker. Allerede har AU et "parlament", et militær, en "domstol", og mer. Den jobber med en kontinental valuta også. Fordi Afrika er så enormt og uutviklet, bruker de globalistiske overherrene faktisk den samme planen som de forfølger på globalt nivå for å senke nasjonalstater, men i kontinental skala. Tenk på det fremvoksende ”Tripartite Free Trade Area.” I henhold til planen skal forskjellige “frihandels” -områder på det afrikanske kontinentet til slutt slåes sammen til et enkelt, kontinent-bredt “frihandelsregime” med åpne grenser fra Cape Town til Kairo, og et enkelt afrikansk pass. For en snik forhåndsvisning av fremtiden under dette regionale regimet, bør du tenke på at den folkemordende marxistiske diktatoren Robert Mugabe ble gjort til styreleder for AU før han ble styrtet av sitt eget militær. Og selvfølgelig er det et ubestridt faktum at utenforstående - først og fremst den amerikanske regjeringen, EU og diktaturet som slaver Kina - finansierer og innfører AU på afrikanere. Beijing bygde AU-hovedkvarteret. EU finansierer i mellomtiden mer enn 80 prosent av AUs programbudsjett.

• Union of South American States: I Sør-Amerika har globalister og kommunister gitt folket en fremvoksende superstat kjent som UNASUL eller UNASUR, avhengig av språk. Inspirert av EU, ser kreftene bak denne suverenitetsfrimiseringsplanen et forente stater av Sør-Amerika, komplett med et søramerikansk militær, valuta, parlament og mer. Inntil de siste uenighetene om det brutale sosialistiske diktaturet som slaver Venezuela fikk noen medlemsland til å innstille deltakelsen midlertidig, utnyttet det sosialistiske og kommunistdominerte overnasjonale organet raskt et stort utvalg av makter fra medlemslandene. Og som tilfelle i andre deler av verden som er underlagt under regionale myndigheter, er UNASUL / UNASUR bare en av en enorm konstellasjon av overnasjonale institusjoner i Latin-Amerika som jobber for å "integrere" de tidligere suverene nasjonalstatene i en "regional orden, ”Som skal følges av” verdensordenen. ”Andre inkluderer MERCOSUR, den bolivariske alliansen for folket i vårt Amerika (ALBA), fellesskapet for Latinamerikanske og karibiske stater (CELAC) og mange andre.

• Eurasian Union: I "Eurasia" leder den russiske styrken Vladimir Putin etableringen av det som i dag er kjent som Eurasian Economic Union, eller EEU. Det samler Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan, med andre land som blir innført. Etter hvert håper de å utvide unionen til å omfatte andre tidligere sovjetstater, særlig fra Commonwealth of Independent States (CIS). "Det tok Europa 40 år å flytte fra Det europeiske kull- og stålfellesskapet til hele EU," observerte Putin i en op-ed for Izvestia, og la til at Den europeiske union "fortsetter i mye raskere tempo fordi vi kan trekke på erfaringer fra EU og andre regionale foreninger." Det harmoniserte Eurasiske regelverket er "i de fleste tilfeller i samsvar med europeiske standarder," la han til og la merke til at det var “basert på Verdenshandelsorganisasjons prinsipper”, mens de lovet at unionen ville “bidra til å sikre global bærekraftig utvikling.” Putin bemerket at etter hvert kunne EU og Den Eurasiske union skape et “harmonisert samfunn av økonomier som strekker seg fra Lisboa til Vladivostok , en frihandelssone og til og med benytter mer sofistikerte integrasjonsmønstre ”som ville føre” koordinert politikk innen industri, teknologi, energisektoren, utdanning, vitenskap og også til slutt å skrap visum. ”Til slutt,” eksisterende regionale institusjoner, som EU, NAFTA, APEC, ASEAN blant annet, "ville bli" integrasjonsstenene som kan brukes til å bygge en mer bærekraftig global økonomi. Mest EU-lederne har ekko som retorikk nøyaktig. Legg merke til referansen til NAFTA også.

Overalt i verden er det et svimlende utvalg av andre "integrasjons" -programmer som arbeider for å samle en gang suverene nasjonalstater til regionale fagforeninger. For eksempel, i Midt-Østen, blir det allerede fungerende Gulf Cooperation Council i ferd med å bli et overnasjonalt regime over nasjonene på den arabiske halvøy. I mellomtiden jobber globalister fra CFR og utover for å sette hele regionen under det de touter som en "Midtøstenunion." "Akkurat som et krigende [europeisk] kontinent fant fred gjennom enhet ved å skape det som ble EU, arabere, tyrkere , Kurdere og andre grupper i regionen kunne finne relativ fred i stadig tettere forening, "hevdet Mohamed" Ed "Husain, en" tilleggsstipendiat for studier i Midtøsten "ved CFR, i et 2014-stykke publisert i Financial Times. I Sørøst-Asia gjør "Association of South East Asia Nations", mer kjent som ASEAN, det samme. I Nord-Amerika beskrev globalistarkitekt Henry “New World Order” Kissinger NAFTA, som satte opp internasjonale domstoler og byråkrater, som “det mest kreative skrittet mot en ny verdensorden som er tatt av en gruppe land siden slutten av den kalde krigen.”

Verdensomspennende bedrag

Det er ingen befolket region på jorden som ikke blir underlagt under regional regjering akkurat nå. Oppfatningen om at mennesker over hele verden bare våknet en dag for å overgi suverenitet til en regional regjering er åpenbart latterlig. Alt var selvfølgelig av design. Men hele tiden ble de ansvarlige bedratt publikum. For eksempel, mens han sjaklet Storbritannia til den fremvoksende europeiske superstaten, løy den daværende britiske statsministeren Edward Heath åpenlyst. "Det er noen i dette landet som frykter at når vi skal inn i Europa, skal vi på noen måte ofre uavhengighet og suverenitet," sa Heath i en TV-sending fra 1973 i januar. "Denne frykten, trenger jeg nesten ikke si, er helt uberettiget." Selvfølgelig var ikke bare bekymringene helt berettigede, de undervurderte undergraving av suvereniteten som ville finne sted. I løpet av 2016 hadde det britiske folket kommet opp, og flere stemte for å løsrive seg fra EU med Brexit enn noen gang har stemt på noe i Storbritannias historie. Globalister gjør nå alt for å velte avstemmingen, ved å bruke bedrag.

Nesten tre tiår etter Heaths løgner, i et 13, 2000-intervju med juli The Pressdaværende italienske statsminister Giuliano Amato skisserte strategien for bedrag. "Unionen er fortroppen til denne verden i endring: den indikerer en fremtid for prinser uten suverenitet," sa han. “Den nye enheten er ansiktsløs, og de som har kommandoen kan verken festes eller velges ... Slik ble Europa også skapt: ved å skape kommunitære organismer uten å gi organismer ledet av nasjonale myndigheter inntrykk av at de ble utsatt for en høyere makt .... Jeg tror ikke det er noen god idé å erstatte denne langsomme og effektive metoden - som holder nasjonale stater fri for angst mens de blir fratatt makt - med store institusjonelle sprang. Derfor foretrekker jeg å gå sakte, å smuldre suverenitetsbitene opp litt etter litt, og unngå brysk overganger fra nasjonal til [EU] føderal makt. "

Global fusjon av regioner

Globalister har blitt dristigere de siste årene, og snakker åpent om sine makter og intensjoner. For eksempel skisserte den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren og statssekretær Henry Kissinger den samme handlingen for å fremme globalismen som hans medsammensvorne Brzezinski gjorde to tiår tidligere ved Gorbatsjovs konfab, bare mer åpent. "Den moderne søken etter verdensorden vil kreve en sammenhengende strategi for å etablere et ordenskonsept i de forskjellige regionene og for å relatere disse regionale ordenene til hverandre," forklarte Kissinger i et utdrag fra sin bok verdens~~POS=TRUNCsom dukket opp 29, 2014, under overskriften "Henry Kissinger på forsamlingen av en ny verdensorden" i Wall Street Journal. Han ba om en "struktur av internasjonale regler og normer" som "fremmes som et spørsmål om felles overbevisning", og berømmet særlig utviklingen på den andre siden av Atlanterhavet. "Europa har forsøkt å overskride staten," sa Kissinger. Til tross for bruken av ugjennomsiktig og sterilt språk, er det tydelig at Kissinger ba om at verdens nasjoner og folkeslag skulle deles opp i “regionale ordrer” som et forspill til finalen “New World Order”.

Og når EU jobber for å overskride nasjonalstaten hjemme, jobber den samtidig for å gjøre det samme over hele verden, også i Nord-Amerika. I et avslørende dokument som ble utgitt i juni 2016, har EU faktisk lovet å "støtte samarbeidsregionale regionale ordrer over hele verden", inkludert i Amerika, mens de touter global styring som er sammensatt av regionale myndigheter basert på et "sterkt FN." "Vi vil investere i regionale ordre , og i samarbeid mellom og innenfor regioner, ”erklærte superstaten i sitt“ Global Strategy ”-dokument, og gjentar nesten presist ordningene som Kissinger har skissert i sin bok verdens~~POS=TRUNC. “Og vi vil fremme reformert global styring…. EU vil streve for et sterkt FN som grunnlag for den multilaterale regelbaserte ordenen. ”

Ironisk nok erkjenner EU-dokumentet at folk er opprørt over den globalistiske agendaen. Faktisk ble EUs “Global Strategy” -dokument utgitt bare fem dager etter at Brexit sendte sjokkbølger gjennom den globalistiske bevegelsen over hele verden. Men det offisielle dokumentet fortsetter med å antyde at undergraverende undergraving av selvstyre over hele verden for å bygge regionale myndigheter alt er til fordel for menneskeheten, og derfor må det forfølges uansett. "I en verden fanget mellom globalt press og lokalt tilbakeslag, kommer regional dynamikk på spissen," hevdet dokumentet. "Frivillige former for regional styring gir stater og folket muligheten til å bedre håndtere sikkerhetsproblemer, høste de økonomiske gevinstene ved globalisering, uttrykke mer fullstendig kulturer og identiteter og prosjektinflytelse i verdenssaker."

Etter hvert som Kissinger og andre forklarte, etter at disse regionale regjeringene har full kontroll, er planen å begynne å slå dem sammen med hverandre i overlappende regionale myndigheter, igjen å bruke "handel" som påskudd. Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskapet, for eksempel, hadde som mål å bringe EU og Nord-Amerika sammen under transatlantiske byråkrater, et mangeårig globalistisk mål som har blitt arbeidet med i generasjoner. Denne transatlantiske unionen ville da lage forskrifter og overnasjonale kenguru domstoler over mer enn halvparten av verdens BNP.

På den andre siden av USA gjorde Trans-Pacific Partnership praktisk talt det samme. Sammenlagt ville det overnasjonale regulatoriske regimet som ville oppstå fra "handelsregimene" styre praktisk talt hele verdensøkonomien, med til og med nasjoner som ikke teknisk sett var under tommelen, ble tvunget til å underkaste seg bare for å fortsette å delta i handel.

Hvis det amerikanske folket ikke aktivt motsetter seg disse planene i massevis, vil resultatet være slutten på selvstyre, frihet, velstand og vestlig kristen sivilisasjon.

Les hele historien her ...

Abonner!
Varsle om
gjest

0 Kommentar
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer