Artikler av Patrick Wood


Boston-anmeldelse: Teknokrati etter COVID-19

Denne forfatteren diskuterer historisk og moderne Technocracy i forhold til krisehåndtering kontra stabile tider. Den peker sterkt på rollen som Technocracy i COVID-19-debakelen og spør om det er riktig standard å bruke eller ikke.


Rigged Virus datamodellering blir eksponert av reelle data

For en måned siden skrev jeg The Common Roots Of Climate Change And COVID-19 Hysteria som demonstrerte den uhensiktsmessige frykt-mongering taktikken til global oppvarmingsalarmister da de brukte COVID-19 for med hensikt å vekke den største globale økonomiske hendelsen i historien.Technocracy Rising: The Trojan Bear Of Global Transformation

Akkurat som 9/11 brakte den totale overvåkningstilstanden til eksistens, vil koronaviruset innlede et nytt økonomisk system. Mens dette skjer, vil den totale overvåkningstilstanden forsterkes ytterligere ved å bruke på IoT, sosialtekniske prosjekter, geospatial etterretningstjenester, etc.