EU Moving Mot Universal Biometric National ID Cards

biometrisk
Del denne historien!
Trenden for universell biometrisk identifikasjon kjører fremover. Europa vil snart legge befolkningen til de anslåtte 3.6 milliarder innbyggere globalt som vil ha et biometrisk nasjonalt ID-kort av 2021. I tillegg har FN gitt mandat til at hele menneskeheten skal identifiseres av 2030. Dette er et essensielt element for å implementere globalt teknokrati. ⁃ TN Editor

EU-kommisjonen har foreslått en rekke nye tiltak som tar sikte på å "nekte terrorister å handle", som inkluderer obligatorisk inkludering av to biometri - fingeravtrykk og ansiktsbilde - i alle ID-kort og oppholdsdokumenter for unionsborgere og deres familiemedlemmer utstedt av EU-landene.

I følge kommisjonens forslag: "Opptil 370 av de 440 millioner innbyggerne i 26 medlemsstater (DK [Danmark] og Storbritannia utsteder ikke ID-kort) kan ha nasjonale ID-kort," selv om "identitetskortseierskap er vanlig og obligatorisk i 15 Medlemsstater ”og det er fem andre medlemsstater der borgere“ er forpliktet til å ha et ikke-spesifikt dokument for identifikasjonsformål. I praksis er dette veldig ofte et identitetskort. ”

Tiltaket tar i hovedsak sikte på å fingeravtrykke flertallet av EU-borgere - noe som vil komplimentere fingeravtrykk for ikke-EU-borgere som kreves av Visa Information System (VIS), for de som trenger visum for å komme inn i blokken, og som planlagt av oppføringen / Exit System, som vil holde fingeravtrykk på nesten alle borgere utenfor EU som er unntatt visumkrav.

Et dokument utgitt sammen med forslagene sier (vekt lagt):

"Det anslås at 80 millioner europeere i dag har ikke-maskinlesbare ID-kort uten biometriske identifikatorer. Som mange av EUs sikkerhetstiltak er avhengige av sikre reise- og identitetsdokumenter - for eksempel systematiske kontroller som utføres ved de ytre grenser for alle innbyggere som bruker Schengeninformasjonssystem - dette skaper et sikkerhetsgap på grunn av den økte risikoen for forfalskning og identitetssvindel. Det fører også til praktiske vansker for innbyggerne når de reiser eller flytter til en annen medlemsstat.

Kommisjonen foreslår derfor tiltak for å styrke sikkerhetsfunksjonene til ID-kort og oppholdsdokumenter til EU-borgere og deres familiemedlemmer utenfor EU. Mer sikre dokumenter vil styrke EUs ytre grensestyring, øke beskyttelsen mot forfalskning og dokumentbedrageri og gjøre det vanskeligere å misbruke eller kopiere slike dokumenter. Dette vil gagne sikkerheten til alle borgere, offentlige myndigheter og virksomheter."

Forslag til nye regler om nasjonale ID-kort er blitt fremsatt ved siden av foreslåtte tiltak for å lette grenseoverskridende tilgang til finansiell informasjon for lovhåndteringsmyndigheter; å gjøre anskaffelsen av forløpere med sprengstoff vanskeligere; og for strengere kontroller med import og eksport av skytevåpen.

Kommisjonen publiserte også i går et forslag til nye regler som muliggjør lettere grenseoverskridende tilgang til "e-bevis" for politi og rettsmyndigheter, med tiltakene beskrevet av sivile samfunnsorganisasjoner EDRi som "maksimering av risiko for brudd på grunnleggende rettigheter."

Ved siden av de nye forslagene kom den siste fremdriftsrapporten om sikkerhetsunionen: Fjortende fremdriftsrapport mot en effektiv og ekte sikkerhetsunion (KOM (2018) 211 endelig, pdf)

Noe offisiell dokumentasjon (for eksempel konsekvensutredninger) er foreløpig utilgjengelig. Denne siden vil bli oppdatert når den er.

Les hele historien her ...

Abonner!
Varsle om
gjest

1 Kommentar
eldste
Nyeste Mest stemte
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer