Digital identifikasjon er sentral for total kontroll

Del denne historien!
Krav #4 og #5 oppført i Technocracy Study Course (1938) sier, "Gi en spesifikk registrering av type, type osv. av alle varer og tjenester, der de er produsert og hvor de brukes" og "Gi spesifikk registrering av forbruket til hver enkelt, pluss en registrering og beskrivelse av individet."  Dette er kun mulig med et universelt ID-system.

Dette er også et bevis på at Kina er et teknokrati og at resten av verden raskt blir konvertert til det samme systemet med vitenskapelig diktatur. ⁃ TN-redaktør

Lov og rett er en sentral del av samfunnskontrakten, men mange mennesker har ikke tilgang til systemet. Dette ønsker FN å endre. Alle skal inkluderes i rettssystemet, men det betyr også at de selv kan stilles til ansvar dersom de bryter folkeretten og ikke overholder diktatene ovenfra. For å bøte på dette kreves digital juridisk identitet. Dette åpner også døren til en programmerbar digital valuta, sosiale kreditter og automatisert beslutningstaking. Folkeretten viser spesifikt til Agenda 2030. Det bør ikke være mulig å unnslippe å oppfylle bærekraftsmålene. Dette gjelder nasjoner, bedrifter og enkeltpersoner.

Som tidligere FNs Agenda 2030-koordinator David Nabarro uttalte i et intervju med Sveriges Radio 2016:

Agenda 2030 er ikke noe du kan velge å si ja eller nei til – det er obligatorisk, det er nøkkelen til menneskehetens og planetens overlevelse.[1]

Allerede i 2012 holdt FN et toppmøte på høyt nivå om rettsstaten, som i resolusjonen heter:

…vårt kollektive svar på utfordringene og mulighetene som oppstår fra de mange komplekse politiske, sosiale og økonomiske transformasjonene som ligger foran oss, må styres av rettsstaten, siden den er grunnlaget for vennlige og rettferdige forhold mellom stater og grunnlaget for rett og rettferdig rettferdige samfunn bygges.[2]

Folkeretten må være i tråd med den store transformasjonen (den internasjonale utviklingsagendaen etter 2015).

For å jobbe må det være en universell tilgang til Internett. Digitalisering er nøkkelen og utgjør en sentral del av FNs partnerskap med World Economic Forum. Som uttrykt i det strategiske rammeverket 2019::

"Digitalt samarbeid – Møt behovene til den fjerde industrielle revolusjonen mens du søker å fremme global analyse, dialog og standarder for digital styring og digital inkludering."

En juridisk identitet for alle er nært knyttet til utviklingen av en digital ID og er en del av Agenda 2030 MÅL 16Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling. Dette er formålet med det offentlig-private partnerskapet ID2020 og betyr på sikt at alle trenger digital ID og internettforbindelse for å få tilgang til ulike former for samfunnstjeneste.[3] Bak dette initiativet står Rockefeller FoundationGAVIAccenture og Microsoft, i samarbeid med blant andre FNs internasjonale datasenter (UNICC)Mastercard og  Facebook . Deres årlige møter har blitt holdt i FN-hovedkvarteret i New York siden 2016. (Jeg beskriver også dette i kapittelet «The Passport» i Det globale statskuppet).

I 2016 ga også World Economic Forum ut rapporten En blåkopi for digital identitet (med deltakelse fra aktører som f.eks Identitet 2020 (ID2020)MastercardVisumLloydsGates Foundation og BlackRock) ledet av revisjonsselskapet Deloitte hvor fordelene ved å utvikle et digitalt identifiseringssystem ble undersøkt og hvordan finansnæringen kunne bidra til å realisere dette målet.[4] I 2018 ble digital identitet knyttet til «den nye sosiale kontrakten» når WEF, under ledelse av IT-konsulentselskapet Accenture, la ut rapporten Identitet i en digital verden med en rekke smilende glade barn på forsiden.

Før COVID-19 fikk all offentlig oppmerksomhet, var problemene med papirløse flyktninger et tilbakevendende tema i media. Dette ble drevet av bl.a. ID2020 i kjølvannet av den store flyktningkrisen i 2015.

I 2019, FNs generalsekretær António Guterres etablerte Høynivåpanel om intern forskyvning under formannskap av visepresident for Europakommisjonen Federica Mogherini og Donald Kaberuka fra Rockefeller Foundation. Deres formål var å adressere «den globale flyktningkrisen» og «å oppnå bærekraftige løsninger for mennesker som er fordrevet av væpnet konflikt, generell vold, menneskerettighetsbrudd, så vel som katastrofer og de negative effektene av klimaendringer».

Løsningene inkluderer å skape partnerskap med privat sektor (World Economic Forum og deres bedriftsmedlemmer) og en massiv datainnsamling for å studere flyktningenes bevegelsesmønstre og behov.[5] Disse partnerskapene inkluderer Forskyvningssporingsmatrise og Felles datasenter om tvangsforflytning. Sistnevnte er et partnerskap mellom Verdensbanken og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). En digital ID for flyktninger, identifisert av ID2020, Verdensbanken og UNHCR, var en viktig komponent i hvordan denne datainnsamlingen kunne gjennomføres.[6]

 

For dette formål er Verdensbanken Gruppe kjører ID4D (Identification for Development) initiativ sammen med FN med fokus på utviklingsland. Initiativet inkluderer Bill & Melinda Gates Foundationden Secure Identity Alliance (grunnlagt av franske Thales som primært jobber for forsvarsindustrien), den Verdens matprogram og Mastercard.[7]

Deres formål er å utvikle et identitetssystem som er «inkluderende, tillitsfullt, ansvarlig» og brukes til å «forbedre folks liv» og nå bærekraftsmålene. Det er et vanlig språk for vakkert maleri for å legitimere en omfattende befolkningskontroll. Det er i denne sammenhengen "inkluderende" skal forstås.

COVID-19 var en kraftig trigger for å kickstarte denne utviklingen. Dette gjelder nå også den utviklede delen av verden. Som World Economic Forum skriver i rapporten Digital Identity Ecosystems: Unlocking New Value (2021):

COVID-19-pandemien har akselerert behovet for å identifisere og verifisere identiteten til enkeltpersoner og organisasjoner på tvers av et bredt spekter av sektorer, i så varierte sammenhenger som introduksjonen av helsestatussertifikater til ekstern onboarding for ansatte.[8]

Bak rapporten står arbeidsgruppen Forme fremtiden for digital økonomi og ny verdiskaping, ledet av Derek O'Halloran (medlem av WEFs eksekutivkomité). I november 2021 ga de ut rapporten Delte veiledende prinsipper for digital helseinkludering, som tar til orde for digitalt medborgerskap.

Som navnet på WEFs arbeidsgruppe indikerer, handler dette til syvende og sist om den digitale økonomien. I tillegg til å håndtere covid-19 og vaksinasjoner, er digital identifikasjon knyttet til betalingssystemet og transformasjonen fra fysisk til digital valuta. Som Verdensbanken sier det:

Covid-19-pandemien har fremhevet viktigheten av digitalisert ID og regjering-til-person (G2P) betalingsøkosystemer for effektiv og rettferdig respons, utvinning og motstandskraft.[9]

Dette er en del av utviklingen av CBDC (Central Bank Digital Currency). En digital sentralisert valuta hvor alle transaksjoner er sporbare.[10] World Economic Forum driver Digital Currency Governance Consortium som fungerer med CBDC. Gruppen inkluderer Mark CarneyJacob A. Frenkel og Tharman Shanmugaratnam fra Gruppe på 30 og Erik Jing fra ANT gruppe.[11] (ANT var den opprinnelige utvikleren av Social Credit-systemet i Kina.) Shanmugaratnam er også en del av FNs høynivåpanel for effektiv multilaterisme.

Digital ID er en viktig del av infrastrukturen og muliggjør sentralisert overvåking.

Det mest lovende designet for generell bruk er en CBDC bygget på et digitalt identitetssystem, som ivaretar datavernet samtidig som det gir beskyttelse mot ulovlig aktivitet og potensielt effektiviserer betalinger over landegrensene.[12]

Valutaen er også programmerbar. Sentralbanken kan bestemme hva pengene kan brukes til, legge til en sluttdato for bruk og geografisk begrense i hvilket område pengene kan brukes (dette kom frem som et forslag i forbindelse med pandemien). Gjøres dette kan det få vidtrekkende konsekvenser.

Hvis dette er knyttet til et sosialt kredittsystem, er det mulig å begrense de som ikke adlyder ordrene ovenfra på en veldig brå (og umenneskelig) måte. Akkurat som ANTs sosiale kredittsystem. Under Stockholm +50 miljøkonferansen i juni 2022 ble det også diskutert måter å koble dette til våre individuelle karbonfotavtrykk. Som J. Michael Evans av kineserne Ali Baba-gruppen sier det:

Vi utvikler gjennom teknologi muligheten for forbrukere til å måle sitt eget karbonfotavtrykk. Hva betyr det? Det er dit de reiser, hvordan reiser de, hva spiser de, hva spiser de på plattformen. Så individuell carbon footprint tracker.

Dette er en del av FNs Global Digital Compact (som jeg vil skrive om i del sju – Forbedre digitalt samarbeid). Her er en propagandafilm fra de statskontrollerte China Global TV Network som beskriver det kinesiske sosiale kredittsystemet.

The Coalition for Digital Environmental Sustainability (CODES), som ble presentert i Stockholm, skriver i sin rapport Handlingsplan for en bærekraftig planet i den digitale tidsalder:

Digital teknologi og innovasjon, hvis drevet inkluderende og med intensjon, kan gi myndigheter, bedrifter, lokalsamfunn og enkeltpersoner mulighet til å ta beslutninger og iverksette tiltak som kan muliggjøre planetarisk bærekraft og rettferdig menneskelig utvikling.

WEFs rapport Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries omhandler også en fremtid hvor digital identifikasjon har flyttet inn i kroppen og hvor dine beslutninger håndteres av en digital mellommann.[13]

Hva om teknologi tillot deg å outsource beslutningstakingen din enda lenger – til en digitalt automatisert agent, potensielt ved hjelp av kunstig intelligens (AI), som aktivt kan ta disse beslutningene for deg?

Det er mulig å se hvordan dette AI-baserte systemet på sikt kan kombineres med implementering av Agenda 2030, som gjør det mulig å oppnå et teknokratisk kontrollsystem med automatisk beslutningstaking Vår felles agenda's mål om "effektiv implementering av folkeretten".

Referanser

[1] Sveriges Radio (2016), Nabarro om FNs holdbarhetsmål: De er obligatoriske

[2] Forente nasjoner, Erklæring fra høynivåmøtet i generalforsamlingen om rettsstaten på nasjonalt og internasjonalt nivå

[3] https://id2020.org/digital-identity

[4] Verdens økonomiske forum (2016), En blåkopi for digital identitet Finansinstitusjoners rolle i å bygge digital identitet

[5] Forente nasjoner, FNs høynivåpanel for intern fordrivelse

[6] UNHCR, UNHCR styrker innsatsen for digital identitet for flyktninger med estisk støtte

[7] ID4D

[8] Verdens økonomiske forum, Digitale identitetsøkosystemer: Låser opp ny verdi

[9] ID4D, Årsrapport 2021

[10] Thales, Digital valuta: sentralbanker slår tilbake

[11] Verdens økonomiske forum, Digital Currency Governance Consortium White Paper Series

[12] BIS, Sentralbankers digitale valutaer varsler et nytt kapittel for pengesystemet

[13] Verdens økonomiske forum, Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries

Les hele historien her ...

Om redaktøren

Patrick Wood
Patrick Wood er en ledende og kritisk ekspert på bærekraftig utvikling, grønn økonomi, Agenda 21, 2030 Agenda og historisk teknokrati. Han er forfatteren av Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) og medforfatter av Trilaterals Over Washington, bind I og II (1978-1980) med avdøde Antony C. Sutton.
Abonner!
Varsle om
gjest

2 Kommentar
eldste
Nyeste Mest stemte
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer
Kat

Hmmmm nei! Skal ikke dit, nå eller noen gang! Ingen byråkrat skal administrere pengene mine, helsen min, kjøttforbruket mitt, hvor jeg går, hva jeg kjøper, (våpen og ammunisjon) osv.
«Jeg skal spise det jeg er så snill, (ikke gmo selvfølgelig).
Dette er bills gates/ schwab-skapningene våt drøm, og jeg vil absolutt INGEN del av det.
«Jeg har gitt GUD rettigheter, og det er planen jeg holder meg til.
JEG VIL IKKE OVERLEGE!

[…] Digital identifikasjon er sentralt for total kontroll […]