Vaksinepass

Verdensbanken oppretter 1 milliard dollar fond for vaksinepass

Globale teknokrater, alle uvalgte og uansvarlige, er opptatt av å lage vaksinepass. Det er ingen diskusjon med nasjonalstater eller faktiske borgere som vil bli tvunget til å ta passene. En universell digital ID er teknokratiets hellige gral fordi den vil muliggjøre et "Skynet"-system med total kontroll. Verdensbankens støtte garanterer at Central Bank Digital Currency vil være tett koblet med vaksinepass.

Les mer