Universal Basic Income

Kall på universell grunninntekt fortsetter å stige

UBI er et konsept med dype røtter i den historiske teknokratibevegelsen fra 1930-tallet. Ledende og mangfoldige teknokrater som støtter UBI i dag inkluderer Twitter medstifter og administrerende direktør Jack Dorsey, Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg, Ray Kurzweil og tidligere finansminister Henry Paulson.