Transhuman

Tilbakeblikk: Den transhumanistiske agendaen og menneskehetens fremtid

En nasjonal diskusjon om transhumanisme er påtrengende nødvendig før skaden på menneskeheten blir permanent. Det vil være en dag i en ikke så fjern fremtid hvor transhumanister vil erklære at humanity 1.0 står overfor utryddelse med mindre transhumanistiske teknologier implementeres for å skape humanity 2.0. En annen eksistensiell trussel som global oppvarming, Sars-CoV-2, etc.