Bærekraftig utvikling

Klaus Schwab: "...Hvem som mestrer disse teknologiene vil på en eller annen måte bli verdens mester."

Både teknokrati og transhumanisme har slått permanent rot i den islamske verden. UAE ønsker å være den globale lederen innen finansteknologi (FinTech) og også være den første til å kolonisere verdensrommet. Videre begjærer de den transhumanske ideen om å unnslippe døden. De er også tett knyttet til World Economic Forum og FN.

Les mer