Motstand

Dommer slår ned Los Angeles skolevaksinemandat

Vaksinemandater blir i økende grad demonstrert som ulovlige og grunnlovsstridige. Teknokrater som etablerte mandater i utgangspunktet hadde ingen hensyn til loven, grunnloven eller menneskerettighetene. Nå hevder dommerne sin rolle for å beskytte innbyggerne mot overgrep.