Befolkningskontroll

Kennedy: WEF og Bill Gates bruker "klimaendringer" for å kontrollere befolkningen

RFJ, Jr. er en gammeldags miljøverner, som det er svært få igjen av. Moderne miljøvern ble kapret for flere tiår siden av Rockefeller-kartellet og de originale "grønne" ble kastet ut. Jeg har intervjuet noen av disse fordrevne innbyggerne, og de er generelt livredde over at alt de opprinnelig jobbet for ble summarisk forkastet, mens den nye miljøpolitikken ble ødeleggende for miljøet.

Les mer

Befolkningskontrollens vedvarende historie

Befolkningskontroll er bare en del av ressursforvaltningen der folk bare er en annen ubetydelig og umerkelig gruppe som konkurrerer om tilværelsen på den store blå marmoren. Dermed sparer det å eliminere mennesker andre ressurser og gjør mer tilgjengelig for de gjenværende elitistene som presser på for befolkningskontroll i utgangspunktet. Å forstå denne historien er avgjørende.