Stor tilbakestilling

Oljemilliardær: "Noen er på vei til å ødelegge Amerika"

Endelig får en milliardær det store bildet at "Noen er på vei til å ødelegge Amerika". Moren til alle økonomiske ødeleggelser finner sted fordi energi med vilje blir trukket tilbake fra økonomien. All økonomisk aktivitet er direkte proporsjonal med mengden tilgjengelig energi. Dette er den brente jord-politikken til WEFs Great Reset at work.