Regjeringen

Minst 25 føderale byråer sporer forespørsler om religiøse unntak

Teknokrati er en naturlig fiende av religion fordi det presenterer sannhet utenfor vitenskapen. Mye av motstanden mot teknokrater og vaksinemandater kommer fra religiøse grupper og spesielt de som er tilknyttet kristendommen. Datainnsamling av forespørsler om religiøs fritak fra ansatte og kontraktører over hele Biden-administrasjonen forutsetter en utrenskning av kristne fra offentlig tjeneste.