geoengineering

Geoengineering: Dim solen for å bekjempe global oppvarming

De forente nasjoner sier at solar geoengineering "er den eneste kjente tilnærmingen som kan brukes til å avkjøle jorden i løpet av få år." Siden klimaalarmister nærmest har stengt ned kull, olje og naturgass, og erstattet det med sol- og vindgenerert energi, gir det på en eller annen måte mening for disse gale forskerne å stenge ned solen. Faktisk ville det dømt hele planeten.

Les mer

Forskere: Giant Sunshade In The Sky kunne løse global oppvarming

Technocrat Scientists eksponerer endelig sine crackpot-ordninger for å avkjøle planeten jorden, selv om begrensede eksperimenter har blitt utført i flere tiår. Teknokrater mener at det ikke er noe problem som ikke kan løses av vitenskap, inkludert falske problemer som global oppvarming. De sier at de kommer til å 'redde' jorden, men deres politikk gir polar motsatte resultater.