Matsystemer

Studie: Karbonfotavtrykk av laboratoriedyrket storfekjøtt "ordener av størrelsesorden" verre enn gårdsdrift

Så, Technocrat-krigen mot rødt kjøtt og gårdbrukerne som produserer det, har tross alt ingenting med CO2 å gjøre. Falsk kjøttproduksjon er «størrelsesordener» verre enn tradisjonelle produksjonsmidler, dvs. rancher og gårder. Krigen mot CO2 er like falsk som det falske kjøttet som produseres i laboratorier, og bør avvises for det den er: svindel.

Les mer

Amerikansk storfebeholdning synker til laveste nivå siden 1962

Laveste 70 år. Gårdsnæringen har vært under angrep i flere tiår og storfekjøttbeholdning beviser det. Vår matproduserende industri er under voldsomt angrep av teknokrater og deres miljøvernere på alle nivåer: Vann, frø, jord, gjødsel, mandater osv. Regjeringens innblanding må stoppes for å stoppe nedgangen. FN har lenge erklært at rødt kjøtt må forsvinne – og det er det.