Fintech & Blockchain

Blir kontantløs: EU presser på for å kriminalisere bruk av fysiske kontanter

s sentralbanker hevder kontroll mens de gjør plass for sine dystopiske sentralbank digitale valutaer, blir regjeringer flyttet til å kriminalisere bruken av kontanter. Det er en inkrementell klem som senker nivåene av tillatte transaksjoner. Krigen mot kontanter er global, noe som gjør det åpenbart at dette er en sentral del av å snu verden til vitenskapelig diktatur, også kjent som Technocracy

Les mer

BIS-tester mBridge: Vellykket pilot av grenseoverskridende CBDC-plattform

I følge BIS er mBridge-boken en "ny innfødt blokkjede", "tilpasset og utviklet av sentralbanker for sentralbanker, for å tjene som en spesialisert og fleksibel plattformimplementering for grenseoverskridende betalinger med flere valutaer." Denne ekspansive blokkjedeteknologien vil binde verdens sentralbanksystem inn i en monolittisk struktur for finansiell kontroll.