Diskriminering

Biden-administrasjonen institusjonaliserer religiøs diskriminering

I følge Justisdepartementet er det meningen at regjeringen skal praktisere ikke-diskriminering på grunnlag av "rase, farge, nasjonal opprinnelse, kjønn, religion eller alder." Siden de fleste religiøse fritak blir forespurt av kristne, stigmatiserer det å bygge en nasjonal database med forespørsler om fritak dem ikke bare, men skaper en "lovlig" liste over statens fiender.

Les mer