AI

Eric Schmidt: AI utgjør en eksistensiell trussel mot mennesker

Eric Schmidt, skaperen av Google, overvåkingskapitalismen og medlem av Trilateral Commission som startet moderne globalisering, aka Technocracy, sier regjeringen må beskytte oss mot at AI blir «misbrukt av onde mennesker». Med andre ord vil teknokratene som skapte AI være de som har ansvaret for å regulere den. Ondskap overgitt til ondskap.

Les mer

Ekspert sier at det er en god ting at AI kan erstatte 80 % av jobbene «i de neste årene»

Her er en all-out unnskyldning for å snu AI og ChatGPT-lignende programmer til verden. Han erkjenner at det vil være enorme samfunnsmessige konsekvenser, men sier i samme åndedrag: "Jeg vet ikke hvordan (å) løse alle de sosiale problemene." Dette Pollyanna-aktige synet på virkeligheten er typisk for den rent teknokratiske tankegangen: "Demme torpedoene og full fart fremover."