4th Industrial Revolution

'Davos Man' kommer og han er en teknokrat

Dette er verdt å lese fra start til slutt. Verden må sende "Davos Man" (Klaus Schwab, et. al) pakking før han får hendene rundt halsen din. Hoveddelen av omorganiseringen av 8 milliarder sjeler, 195 land, den globale økonomien på 105 billioner dollar og alle sosiale strukturer bør ikke overlates til megalomane som "reimaginerer" hvordan verden skal struktureres. De bør holde seg til sine "magiske sopp" og la ekte mennesker styre en virkelig verden.