Artikler av Dr. Tim Ball

En tids sinnssykdom når en eks-barmaid har en nasjonal stemme

Det er en urovekkende opplevelse å lytte til de overveldende kommentarene til 30 år gamle eks-barmaid, Alexander Ocasio-Cortez (AOC). Når du lytter til uvitenhet, unøyaktigheter og naive synspunkter, forstår du hvorfor de grunnleggende fedrene begrenset valgbarhetsalderen for president til 35. TDr. Tim Ball: Tyranny Of The Technocrat Minority

Teknokrater tror generelt ikke på å stemme i det hele tatt, men heller å følge "vitenskapens styre" der det siste ordet (endelig avstemning) er basert på deres vitenskapelige erklæringer. Således, hvis de erklærer det, må det være riktig ... og alt annet blir feid bort
Tim Ball: Radical Environmentalism And Global Warming Fanaticism are patently Anti-Human

Den radikale dyrerettighetsgruppen PETA uttaler: ”Mennesket er kreft; vi er den største ødeleggelsen på jordens overflate. ” Det er vanskelig å forestille seg en så blatant ulogisk anti-menneskelig retorikk levert av andre mennesker, og likevel er hele den radikale miljøbevegelsen synkronisert med denne ideologien om at mennesket er årsaken til alt som er dårlig på jorden.