Artikler av Charmagne Wood

War By Robots: Army Looking For Armed Ground Prototype av 2019

Det militære / industrielle komplekset er overtatt av Technocrats som har til hensikt å straffeforfølge krig av væpnede roboter. For to år siden sa de militære og sivile lederne at de væpnede robotene IKKE ville bli utviklet. De har ikke flipp-floppet; snarere løy de ganske enkelt for publikum for å maskere sine sanne intensjoner.