Søkeresultater for tingenes internett

Criminal Minds See The Internet of Things er den neste store hackingprisen

Teknokrater bygger ut tingenes internett ved å bruke 5G trådløs kommunikasjon for å koble til alt som kan kobles til. Imidlertid er IoT uendelig hackbar på grunn av så mange usikrede inngangspunkter. Denne hackbare lekeplassen utvides også til Internet of Everything og Internet of Bodies. Se for deg at noen får tilgang til en pasients pacemaker og slår den av.Under The Radar: Internet Of Things eksploderer i 2020

IoT (Internet of Things) er en nødvendig komponent i Technocracy for å overvåke alt som skjer i samfunnet så vel som geospatial bevegelse. Når enheter samhandler med andre enheter og overfører resultater til sentraliserte datamaskiner, blir AI deretter brukt til å utøve kontroll.
Regjeringen datalagring Skyrockets With Internet Of Things

Teknokrater er datahøstere og er drevet til å samle alle data som miljøet deres produserer. Tingenes Internett vil produsere størrelsesordener mer data når den vokser og kobles sammen. AI-analysefunksjonen fanger raskt opp lagringsteknologien, noe som betyr at denne nye skatten av data vil få "mening" for Technocrat-kontrollerne.