Japan øker overvåkningskrefter for å implementere overvåkning og rettsforfølgelse før kriminalitet

Wikipedia Commons
Del denne historien!

Dette er det mest drakoniske overvåkingsprogrammet i verden, ved siden av Kinas avanserte teknokrati. Abe ville straffeforfølge 'kriminelle' før de begår en forbrytelse, basert på overvåkingsdata. Personvernforkjempere er oppe i armene, og til og med FN mener Abe har gått for langt.

Technocracy News & Trends Premium Services er kun for Premium Access-medlemmer. Sjekk det ut!

Logg inn Bli medlem