2030 Agenda truer vår måte å leve på

Del denne historien!

Hvis du hadde en tidsmaskin og kunne reise tilbake til 1992 mens FNs jordtoppmøte var i gang, og du visste hva du vet nå om Agenda 21, kan du tenke deg hvilke handlinger du kan gjøre for å stoppe det i dens spor. Du trenger ikke å lure på hva de frivillige organisasjonene som opprettet det hadde i tankene. Du trenger ikke å stole på nyhetsmediene for å fortelle deg detaljene. Du ville vite, akkurat som NGO'ene, Nancy Pelosi og alle de andre åpent fortalte deg, Agenda 21 er en "omfattende blåtrykk" for omorganisering av det menneskelige samfunn.

De fortalte deg da, uten å nøle, at Agenda 21 hadde som mål å ødelegge fritt foretak. Det var en klargjøringskall for mennesker å leve av mindre. At jorden ikke lenger kunne opprettholde USA. Det var det de fortalte oss, men så mange lyttet ikke. Det tok over 15 år å de fleste til slutt fatte det. Og det var først etter at den var fast forankret i alle offentlige etater, hver samfunnsplan og hver skoleplan. Så mye enn mange nå sier at det er umulig å bekjempe. De sutrer at det er en ferdig avtale.

Gjør hva, Agenda 21 er ikke en ferdig avtale, og en av hovedkreftene som anerkjenner dette er FN selv, sammen med en mobb av frivillige organisasjoner. Og fordi det ikke er en ferdig avtale, planlegger de alle en ny massiv samling for å starte Agenda 21 på nytt og tvinge den over målstreken.

I løpet av helgen september 25 - 27, 2015, ved FNs hovedkvarter i New York City (akkurat som på 1992 FNs jordtoppmøte i Brasil), tusenvis av delegater, FN-diplomater, representanter for ikke-statlige organisasjoner, statssjefer og paven, vil konvergere for å presentere en ny femtenårsplan med tittelen "Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development."

Akkurat som i 1992 forteller de oss åpent hva planen inkluderer og hvordan de har tenkt å sette den i kraft. Ingressen til planen sier: "Alle land og alle interessenter, som opptrer i samarbeid, VIL implementere denne planen." Det fortsetter med å si: "Vi er fast bestemt på å ta de dristige og transformative skritt som haster nødvendig for å forandre verden inn på en bærekraftig og spenstig vei. Når vi legger ut på denne kollektive reisen, lover vi at ingen vil bli liggende igjen. ”

Det, vennene mine, er en direkte utfordring og en trussel for alle som tør å være uenige i planen eller stå i veien. De lover oss at de "VIL" gjøre det, og det vil bli tvunget til alle. Vår erfaring med Agenda 21 de siste 23 årene forteller oss hva vi kan forvente.

Her er de sytten målene som skal presenteres, og hva de egentlig betyr:

Mål 1. Slutt fattigdom i alle dens former overalt. Det eneste svaret planen tilbyr for å eliminere fattigdom er omfordeling av rikdom. Dokumentet krever "like rettigheter til økonomiske ressurser." Det betyr at regjeringen hevder at en absolutt makt tar bort alt som tilhører deg å gi til den den anser som mer fortjener. Det er regjeringssanksjonert tyveri. Dette er bare bånd-hjelpemidler som ikke løser noe. I morgen trenger de fremdeles mer. Resultatet er mer dårlig. Det er ikke en eneste ide i disse planene om å gi de fattige en måte å tjene sin egen formue på, slik at de ikke lenger trenger myndighetsutdelinger.

Mål 2. Avslutt sult, oppnå matsikkerhet og forbedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk. FNs dokumenter går i detalj om kontroll av matforsyninger. De beskriver håndhevelse av "bærekraftig jordbrukstaktikk" som har vist seg å tvinge kostnadene for matproduksjon mens de reduserer utbyttet. Det er i utgangspunktet den gamle sovjetiske praksisen med kontroll på gården som gjorde verdens brødkurv til massesult. Dokumentet beskriver bruken av myndighetskontrollerte frø- og plantebanker ... “for å sikre tilgang til og rettferdig og rettferdig deling av fordeler som følge av utnyttelse av genetiske ressurser og tilhørende tradisjonell kunnskap som internasjonalt avtalt.” Med andre ord vil våre fremtidige matkilder bli lagt i hendene på politisk tilkoblede byråkrater som aldri har vært på en gård. Smart.

Mål 3. Sikre sunne liv og fremme trivsel i alle aldre. Dette betyr vugge til alvorlig kontroll over hvordan og hvor vi bor og hva vi har lov til å spise. De sunne livene de fremmer, betyr i utgangspunktet å tvinge oss ut av bilene våre og til å gå og sykle når vi blir flyttet til kontrollerte høyhusblokker som er sanksjonert av myndighetene. Obamacare, noen?

Mål 4. Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsopplæring og fremme livslang læringsmuligheter for alle. Vi lærte for lenge siden at livslang læring bare er nødvendig som et middel til kontinuerlig å anvende atferdsendringspraksis for å sikre at vi opprettholder de ønskede holdningene, verdiene og troene til å leve i en global landsby. Gi barna en avrundet faglig kunnskap på grunnskolen, og de vil være i stand til å ta seg av å utdanne seg til enhver ny utvikling som oppstår i deres liv.

Mål 5. Oppnå likestilling og styrke alle kvinner og jenter. Regnbueflagget flyr når vi ignorerer sharia-loven og dens krig mot kvinner.

Mål 6. Sikre tilgjengelighet og bærekraftig forvaltning av vann og sanitærforhold. Spør California om hvordan bærekraftig vannkontroll fungerer for dem da disse retningslinjene har revet vannsystemer og demninger for å “frigjøre elvene.” De opprinnelige pionerene fant at landet var en ørken. De bygde et sofistikert vannkontrollsystem som resulterte i et smaragdgrønt paradis. Nå som bærekraftig politikk blir håndhevet, er de vitne til ørkenens tilbakekomst og ødelegger produktivt land. I mellomtiden beveger EPA seg for å ta kontroll over alt vannet i USA. Kontroller vannet, kontroller befolkningen.

Mål 7. Sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle. Alvor? Deres løsning er å forby olje og håndheve vind- og solkraft. Hver studie over hele landet og rundt om i verden har bevist at disse "moderne" energikildene er upålitelige. De tvinger frem energikostnadene, og noen rapporter sier at de gjør syke mennesker når de blir tvunget til å leve under vindmøllene. Dessuten er blodbadet av fuglene og flaggermusene som blir hugget opp og stekt av disse "bærekraftige" energikildene i strid med alt miljøforkjemper fortalte om beskyttelse av arter.

Mål 8. Fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle. En ting våre 23 år med Agenda 21 har bevist, er det ingen økonomisk vekst. Flere nasjoner i Europa som virkelig prøvde å leve etter de bærekraftige retningslinjene for energi og vannkontroll, dumper nå programmene så raskt de kan for å redde økonomiene. Og hvem bestemmer hva som er "produktivt" eller "anstendig" arbeid? Overlater vi det til byråkratene å bestemme?

Mål 9. Bygge spenstig infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon. Å komme nå. Bærekraftig industrialisering betyr ødelagt industri. Ingen reell industri kan forbli i virksomhet under en regjeringsstyrt økonomi med sine skiftende regler og konstant økning i skatter. Regjeringen skaper ikke industri eller velstand. Regjeringens virkelige jobb er å gi beskyttelse av markedet slik at virkelige innovatører står fritt til å lage nye ideer, bransjer og muligheter. Regjeringen er selv en arbeidsmorder når den kommer i veien.

Mål 10. Redusere ulikhet i og mellom land. Dette er en annen form for omfordeling av rikdom som tvinger industrier fra første verden til tredje verdens nasjoner. Dette gjøres ved å bruke undertrykkende bærekraftig politikk for å øke produksjonskostnadene, og tvinger selskaper til å ta fabrikkene sine til de fattige landene. Det andre trikset er å frita de fattige nasjonene fra selve miljøreglene og forskriftene som fikk fabrikkene til å flytte i utgangspunktet. Kan noen forklare hvordan dette hjelper miljøet? Det gjør det ikke. Det gjør rett og slett alle like fattige. Dette er også et angrep på nasjonal suverenitet.

Mål 11. Gjør byer og menneskelige bosetninger inkluderende, trygge, spenstige og bærekraftige. Dette er smart vekst som lover en utopi av familier og naboer som leker og jobber sammen, sykler, går på jobb i stressfrie lokalsamfunn. Det betyr virkelig slutten på private eiendomsrettigheter, eneboliger og stable og pakke høye stigninger der innbyggerne er over beskattet, over regulert, husleiene er høye og individuelle tanker og handlinger blir sett på som en trussel for det "velordnede samfunn. ”Og forresten, American Planning Association gjorde en studie for å se om deres smarte vekstplaner fungerte og deres egen rapport konkluderte med at Smart Growth ikke fungerer.

Mål 12. Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønster. Hva mer er det å si? Kontroll ovenfra og ned.

Mål 13. Ta hurtigstiltiltak for å bekjempe klimaendringene og dens virkninger. Her er det! Roten til hele planen. Klima forandringer. Hvor mange vitenskapelige rapporter må virkelige forskere presentere for å vise at dette er den største svindelen som noen gang er utviklet for å skape en grunn for regjeringen til å kontrollere alle aspekter av livene våre? Vel, her, la Global Warming skremme forsørgere fortelle deg deres sanne formål med sine egne ord:
"Uansett om vitenskapen om global oppvarming er falske - klimaendringer gir den største muligheten til å få til rettferdighet og likhet i verden." Christine Stewart (tidligere canadisk miljøminister). Rettferdighet bygde på en løgn? Og her er et annet sitat for å gjøre det klart. “Vi må sykle denne globale oppvarmingsproblematikken. Selv om teorien om global oppvarming er feil, vil vi gjøre det rette med tanke på økonomisk og miljømessig politikk. ”Timothy Wirth (president, FN-stiftelsen). Slutten rettferdiggjør midlene!

Mål 14. Bevar og bærekraftig bruk av hav, hav og marine ressurser for bærekraftig utvikling. Kontroller vannet, kontroller samfunnet. Denne er virkelig rettet mot å ødelegge oljenæringen for å håndheve vind- og solkraft. Dette er at FN banker på brystet for å bli den sentrale globale regjeringen den alltid har søkt å være. Den har ikke mer rett til havene enn den gjør for luften vi puster inn eller månens overflate.

Mål 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av landlige økosystemer, håndtere skoger bærekraftig, bekjempe ørkenspredning og stanse og reversere nedbrytning av land og stanse tap av biologisk mangfold. Har du sett på nyhetene da de største brannene i historien ødelegger millioner hektar med skog? Hvorfor skjer dette? På grunn av bærekraftig skogforvaltning som nekter å tillate fjerning av døde trær fra skogbunnen. Dette skaper så mye som ti fot fyring som gir massivt varme og uhåndterbare branner. Den tenningen er så tykk at selv små dyr har vanskelig for å komme seg gjennom. Hvis du vil redde en skog, kan du sende en miljøforkjemper tilbake til hans høye oppgang i New York City hvor han hører hjemme.

Mål 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, gi tilgang til rettferdighet for alle og bygge effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. Dette er sosial rettferdighet som virkelig betyr sosial ingeniørarbeid. Har du noen gang vært vitne til en "effektiv" eller "ansvarlig" institusjon som kommer ut av FN? FNs natur er ikke ansvarlig. Hvem vil være enheten som har tilsyn med den ansvarligheten? Hvert av disse programmene som er skissert i 2030 Agenda skaper penger, makt og utilregnelighet på alle regjeringsnivåer. Det er grunnen til at regjeringen nå er tom for kontroll, og folk føler seg så håpløse når de prøver å håndtere sine regjeringer. Mål 16 skal bli kåret til “Foxes Running the Hen House” -målet.

Mål 17. Styrke implementeringsmidlene og gjenopplive det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling. Dette betyr oppstart av Agenda 21, fordi det var det opprinnelige ”globale partnerskapet.” Dette målet er en oppfordring til at alle traktater, planer og ordninger som ble utarbeidet i de massive FN-møtene, skal gjøres til verdens lov. Det er total global regjering og det er en sikker motorvei til elendighet, ødeleggelse av det menneskelige samfunn, individuelle tanker, motivasjon og drømmer.

I 1992 fortalte de oss at Agenda 21 bare var et forslag. I dag, etter å ha opplevd den "skiftende transformasjonen" av samfunnet vårt som Al Gore etterlyste, vet vi at det var mye mer enn det. Og vi har lidd konsekvensene etter hvert som økonomien vår har falt, etter hvert som middelklassen forsvinner, jobber nå eksisterer og verden er i uro.

Nå er makteliten som bytter de fattige og hjelpeløse, fast bestemt på å fullføre jobben. De beveger seg raskt mot målet om å eliminere enkelte nasjonalstater; kontrollere individuelle handlinger og tørke privat eiendomseiendom fra jordens overflate. Målet deres er å gjøre oss alle "like" i de samme kjedene for å forsikre at ingen av oss kan forstyrre deres velordnede utopiske mareritt.

Nå, nå har tidsmaskinen vår ført oss tilbake fra 1992 til i dag. Når vi går av gårde, bør en stemme ringe i ørene høyt og tydelig fra Earth Summit 1992. Med en klar og kortfattet stemme advarte han oss om hva Agenda 21 var designet for å gjøre. Han sa: "Er ikke det eneste håpet for planeten at de industrialiserte nasjonene kollapser? Er det ikke ansvaret for å få til det? ”Og husk at det ikke bare ble sagt av en interessert forbipasserende. Det var fra den offisielle uttalelsen fra styreleder for Earth Summit, Maurice Strong.

Så nå er vi tilbake i gode gamle 2015 ettersom de samme kreftene er i ferd med å innføre 2030 Agenda. Vi har nå fordelen av å vite godt hva det er og hva den har tiltenkt innvirkning på livene våre. De har fortalt oss tydelig, rett i tittelen: "Transform the World."

2030 Agenda skal bygges på ruinene og ødeleggelsen av tusen slike ordninger for kontroll over menneskelivet. Hver gang de har mislyktes, og hver gang de har kommet tilbake med en ny "plan." 2030 Agenda er Agenda 21 startet opp på nytt. Men denne gangen har du og jeg ikke en unnskyldning til å ignorere det. Vi vet hva det er fra starten. Nå har vi en ny mulighet og plikten til å stoppe den død i dens spor.

Les hele artikkelen her ...

Abonner!
Varsle om
gjest

7 Kommentar
eldste
Nyeste Mest stemte
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer
Judi McLeod

En av de beste, fantastisk skrevne artiklene jeg noensinne har sett om dette alt viktige emnet.

ed

Dette er en veldig god og viktig artikkel for alle å lese og forstå dens konsekvenser av lumske Agenda 2030.

Chris Hatfield

Jeg er enig, Judi Mcleod! Patrick Wood er en autoritet i dette emnet. Gjennom årene har jeg sett på hva USA har gjort for å få til en verdensregjering: "frihandelsavtaler" for å ødelegge industrien (Gud forby de passerer TPP / TTIP!); stenge amerikanske kullgruver; våre useriøse frivillige organisasjoner, slik som EPA som utarbeider lover uten Kongressens godkjennelse; CIA involvert i fargevolusjoner, falske flagg, verdenskaos, empirebygging; forårsaker massemigrasjon for å ødelegge kulturer og religioner. Hele denne ideen om klimaendringer gjør meg syk. De baserer seg alt på CO2 eller karbonavtrykk for å etablere Cap og... Les mer "

Patric Mahony

TAKK, Mstrs PatrickWood! Og Thom De Weese For denne * helt * NØDVENDIGE siden, og klar artikkel - (Eloy and the Morlocks?) Alle burde nyte en avhjelpende lese sa (parafraserer) at:… ”et altfor nidkjært beaurakrati ville ta bort våre friheter, sette våre friheter i fare. Den femte kolonnen for sivile overutdannede akademikere; ”tweed-eliter” som "tror" de er blitt ordinert, og "vet" bedre. ("Frankfurt-skolen", en synoptisk ADVARSEL / kortfattet forklaring av en professor i Annapolis NavalCmdr. (Ca. 25 år siden) om 'hvordan'Vi kom dit vi er. IKKE SPILL DENNE HARPEN ”av Prof. Nick Begich. (Google... Les mer "

PaulC

I dette øyeblikket, 29 september. 2015 15.15 h.

Aldri sett før så mye CHEMTRAILS over Holland !!!!

PaulC

KG

Chemtrails er overalt, spesielt her i Az. De har “bombardert” staten vår. Jeg så to, muligens et tredje fly som spredte giftige kjemikalier ned på oss, er dette en del av agenda 21?

Lulu

De ødelegger liv for å oppnå dette, drap, gangstalking, mikrochip-implantater. Tuller ikke. Det ødela livet mitt. Dette blir gjort.! Folk klager over dette over hele verden.