april 2023


Bør vi følge AI-eksperters advarsler om å stoppe NÅ?

99% av befolkningen har ikke noe begrep om hva AI faktisk er eller hva slags trussel det utgjør for menneskeheten. Når sanne eksperter i bransjen utsteder sterke advarsler for å stoppe AI-utviklingen, har resten av verden fortsatt ingen idé om hvorfor noen bør lytte til dem, og derfor fortsetter utviklingen uforminsket og ukontrollert.


Tapet av ytringsfrihet var forutsigbart og forebyggbart

Ettersom teknologi har forstyrret sentrale elementer i samfunnet, har teknokrater utnyttet kaoset til ikke bare å implementere sin egen agenda, men også for å bygge barrierer for konkurranse eller motstand. Hvis dette hadde blitt oppdaget tidlig nok, kunne det lett vært blokkert. Nå har bare barrierene herdet til festninger.