oktober 2022

Boston anmeldelse: Hva er galt med teknokrati?

Denne artikkelen danser rundt begrepene teknokrati, men går glipp av målet ved å kalle det et "utopisk forslag til regjering". Faktisk ba teknokrati om en fullstendig slutt på regjeringen, for å bli erstattet med et organisasjonskart over teknokrater som summarisk ville ta beslutninger for hele det økonomiske systemet. Den avskaffet også det prisbaserte konseptet og erstattet det med et ressursbasert økonomisk system som bruker energi til regnskap i stedet for penger.Teknokrati stiger: Karbonrasjonering, CBDC-er og lydpenger

Den økende strømmen av valutaerstatning følger med den fjerde industrielle revolusjonen, den store tilbakestillingen og bærekraftig utvikling, som alle er synonymer for den nye økonomiske orden kjent som teknokrati. Prisbaserte økonomiske systemer krever eksisterende valutaer. Teknokrati, et ressursbasert økonomisk system, er basert på energi som valuta, som er basert på karbon.