August 31, 2022


Hvordan World Economic Forum fremmer transhumanisme

World Economic Forum promoterer Great Reset i to deler: Teknokrati som transformerer samfunn, økonomi og politikk og Transhumanisme som skaper H+ eller Humanity 2.0. Dette er hjerterytmen til Klaus Schwabs fjerde industrielle revolusjon: udødelige guder som lever i evig Utopia.