August 22, 2022

WEF: Bli Cyborgs, Chip Your Children, Implant Brain Chips

Til og med for fem år siden ville en slik overskrift blitt uttrykt som en "konspirasjonsteori", men nå sier Klaus Schwab og World Economic Forum det rett i ansiktet på deg. Når de snakker om "The Future We Want", mener de fremtiden DE ønsker, dvs. bare transmennesker trenger å søke.Kinas endeløse COVID-hysteri er et mørkt sosialt ingeniøreksperiment

Kina er et teknokrati som er opptatt av å praktisere sin "vitenskap om sosial ingeniørkunst". Det førte til anklagen om å underlegge hele planeten med COVID-hysteri basert på et biokonstruert virus. Data samlet inn fra alle nasjoner vil bli analysert og brukt i den neste angrepsbølgen, uansett hva det måtte være. Det kommer flere…