August 19, 2022

Trusted News Initiative: Orwellian Global Ministry of Truth

Til Orwells litani av dobbelttenkning: "Krig er fred. Frihet er slaveri. Uvitenhet er styrke.», må vi legge til «Løgn er sann». Trusted News Initiative er den mesterlige globale propagandamaskinen designet for å knuse enhver og all dissens mot Technocracys krig mot menneskeheten. De menneskelige kostnadene for TNIs propaganda er nå i millionklassen.Skummelt: AI forutsier Metaverse Future

Selv om selve metaversen er bygget på AI, ble en annen AI bedt om å forutsi det endelige resultatet av å "leve i metaversen". Resultatet ligner på filmserien The Matrix, der mennesker er uvitende om deres faktiske kropp mens de lever i en simulering av ren fantasi. Metaversen er et transhumant eksperiment for å se hvordan mennesker eksisterer kun i silisium.