August 8, 2022

Skapere av ESG klager over at atferden ikke endrer seg raskt nok

Dette gir et lite innblikk i opprinnelsen og historien til ESG-ideologien for å drepe kull, olje og naturgass gjennom atferdsendring. Ettersom teknokrati først og fremst ble definert på 1930-tallet som "vitenskapen om sosial ingeniørkunst", er ESG et potent våpen, men det klarer ikke å leve opp til sine opprinnelige løfter. Likevel vil det fortsette å skape samfunnskaos til det blir totalt avvist av samfunnet.