August 3, 2022Thomas Paine: "Dette er tidene som prøver menns sjeler"

Det kan være en tid i nær fremtid når globale elitister får sitt livs sjokk, nemlig at de som har "følget med" med sine crackpot-planer, bare slutter å følge med. Kraften til det globale samfunnet vil vise seg å være for mye å overvinne, og hele den globalistiske citadellet vil falle sammen. Problemet er hvor mye hybris som vil skapes i mellomtiden.