Oktober 24, 2021

Global Blueprint Exposed: Overtakelsen av alt genetisk materiale på jorden

De færreste så den egentlige drivkraften bak Agenda 21 og Biodiversitetskonvensjonen i 1992. Denne artikkelen er nødvendigvis lang og detaljert. Noen kan synes det er vanskelig å følge med. Forskningen er imidlertid eksplosiv og gir en ny og gripende forklaring på hvordan og hvorfor verden ble kastet opp ned med en pandemisk fortelling orkestrert av Big Pharma og bioteknologiindustrien.


Mercola: Chinese Defector avslører COVID -opprinnelse

Det er til syvende og sist viktig å vite sikkert hvor SARS-CoV-2 ble konstruert og hvilket motiv som lå bak utgivelsen. Teknokrater i Kina har ingen problemer med å jobbe med teknokrater i USA eller rundt om i verden for å oppnå felles mål. Den non-stop propagandamaskinen siden januar 2020, prøver definitivt å tilsløre sannheten.