Oktober 21, 2021

Sjokk: COVID -skudd kan drepe flere mennesker enn COVID selv

Å lese statistiske data kan være vanskelig, men konsekvente slutninger på tvers av forskjellige datasett er som "der det er røyk, er det ild." Globalt kan vaksinerelaterte dødsfall nærme seg 1 million. Hvorfor har ikke disse injeksjonene av FDAs nødhjelpstillatelse blitt stoppet? Tips: Agendaen inkluderer ikke redning av liv.


GMO sæd? Forskere bruker monkey stamceller til å lage sædceller

Nå brukes genredigeringsteknikker for å konvertere stamceller til aktive sædceller som er effektive for befruktning. Dette er opphavet til selve livet, og forskningen er spisset på vei mot å løse problemer med menneskelig infertilitet. Fristelsen til å endre noen få DNA -segmenter underveis vil være uimotståelig.


Nyre fra genmodifisert gris transplantert i mennesker

Jo flere DNA -sekvenser som er dokumentert i levende arter, jo flere teknokrater/transmenneskelige forskere ønsker å konstruere dem for annen bruk. Dette er en farlig og glatt bakke for alle levende vesener fordi det ikke er grenser for å si hvor mye som er for langt.